Return to Hasiči občanům

Prevence

Aby se Vánoce nestaly smutnými

Několik rad k bezpečnému strávení zimního a svátečního období Opět je tu čas vánočních svátků. Přáním nás všech je, aby vánoční svátky a poslední den v roce, byly klidné a strávené v pohodě. Proto je tu několik rad od hasičů. Nastala zima a topná sezóna je v plném proudu. Při používání topidel je dobré dát …

Autonomní hlásiče požáru

Vznik požárů vyloučit nelze, ale co můžeme při včasném zjištění vzniku požaru, je omezit následky jeho uhašením v počátečním stádiu, příp. zajistit evakuaci osob, zvířat a materiálu. Nezbytným předpokladem však je včasné zjištění vznikajícího požáru. Co je autonomní hlásič požáru? Jedná se o požární detekční zařízení obsahující v jediné skříni všechny komponenty potřebné pro zjištění …

Brzké jaro přináší zvýšené riziko vzniku požárů

Jaro již klepe na dveře a jako obvykle – i když zhruba o měsíc dříve než v loňském roce – roste počet požárů, které souvisejí s tradičně jarními aktivitami. Jaro již klepe na dveře a jako obvykle – i když zhruba o měsíc dříve než v loňském roce – roste počet požárů, které souvisejí s …

Co dělat při silném větru

Přinášíme vám preventivní rady obyvatelstvu, které vydalo MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Jedná se o shrnutí pro někoho již běžných věcí, někdo v nich však může naleznout i něco nového. Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek) které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. …

Co musejí splňovat kulturní zařízení?

Je vhodné si připomenout, co musejí splňovat z hlediska požární ochrany kulturní zařízení, která se nacházejí téměř v každé obci. Z hlediska požární bezpečnosti staveb považujeme kulturní zařízení za stavbu pro shromažďování většího počtu osob, tj. stavbu s alespoň jedním prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha …

Desatero bezpečného léta

Rozdělávání ohně v přírodě, lesní požáry, používání plynových spotřebičů, chování za bouřky, jak zabezpečit svůj domov před odjezdem na dovolenou, o tom všem je tento článek (Rozdělávání ohně v přírodě, lesní požáry, používání plynových spotřebičů, chování za bouřky, jak zabezpečit svůj domov před odjezdem na dovolenou, o tom všem je tento článek.) Léto je již …

Jak na propan-butan?

Základní pravidla při manipulaci se zařízeními na propan-butan. V poslední době došlo v ČR ke vzniku několika výbuchů a požárů, na kterých se podílela nedbalost a nesprávná manipulace se zařízeními a spotřebiči na propan-butan, zejména tlakovými nádobami. Propan-butanová náplň tlakových nádob je vlastně zkapalnělý uhlovodíkový plyn (LPG). Vzhledem k vysoké výhřevnosti, energetickému potenciálu i snadné …

Jak se bezpečně chovat o Vánocích a během Silvestra

Vánoce a konec roku patří z hlediska hasičů k těm klidnějším obdobím roku, přesto mají jednotky požární ochrany spoustu práce s požáry a nehodami, na kterých se podílí lidská neopatrnost či neznalost. Aby nic nenarušilo vaši pohodu vánočních svátků a oslavy konce roku a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví či škodám na majetku, přijměte …

Jak se chovat za bouřky

Jak zabezpečit naše obydlí před rizikem vzniku požáru od úderu blesku Léto je (snad) za dveřmi a s ním také typické bouřky doprovázené nejen hromy, ale také blesky. Počet bouřkových dní za rok se pohybuje v rozmezí 25-40 a blesky každoročně způsobí několik požárů lidských obydlí. Jen v loňském roce 2006 hasiči evidovali 64 požárů …

Jak se chránit před požáry a jejich následky

Požárům je možné předcházet bezpečným chováním, které je označováno jako prevence. Požárům je možné předcházet bezpečným chováním, které je označováno jako prevence. Požáry provázejí lidstvo od nepaměti. Postupně se lidé učili, jak se chovat, aby k požárům docházelo co nejméně a jejich následky nebyly tak negativní. Některá pravidla jsou jednoduchá a osvědčená generacemi před námi, …

Nač dát pozor při topení

Teploty venku, zejména v noci začali klesat, a nastala nám topná sezóna. Proto si preventivně připomeňme některé zásady, aby pro nás začátek topného období nemusel znamenat to, že přijdeme o své obydlí. Komínům jsme se již podrobně věnovali. Ty však nebývají jedinou příčinou požáru. Ten může způsobit i nevhodně uskladněné palivo. Zkontrolujme proto skladování paliva …

Nebezpečí požáru od mikrovlnné trouby

Mikrovlnná trouba (dále jen MT) je v současnosti velmi rozšířený elektrický spotřebič, běžně používaný k ohřevu a tepelné úpravě jídel v domácnostech, restauracích, bufetech, na pracovištích atd. MT představuje silný zdroj tepelné energie… Princip mikrovlnné trouby MT ohřívá jídlo přímým působením mikrovlnného elektromagnetického pole s frekvencí 2450 MHz (vlnová délka 12,24 cm), vytvářeného v komoře …

Nebezpečí vzniku požáru při teplém a suchém počasí roste

Extrémně teplé počasí s sebou přináší nejen značnou zdravotní zátěž pro obyvatelstvo, ale také požární rizika. Dejte pozor na hořlavé kapaliny. Extrémně teplé počasí. s sebou přináší nejen značnou zdravotní zátěž pro obyvatelstvo, ale také požární rizika. Nebezpečí se pojí např. se skladováním a manipulací hořlavých kapalin, se kterými se lidé běžně setkávají. Málokdo ví, …

Období senoseče a žní je nebezpečné

Toto období patří pro hasiče k nejnebezpečnějším částem roku Snad nejnebezpečnějším obdobím pro zemědělce i pro hasiče je období senoseče a žní. Během nich se k ohrožení úrody požáry spojují negativní lidské vlastnosti a jednání se zvýšeným nasazením techniky, která ne vždy odpovídá svým stavem požadavkům na požární bezpečnost. Přičtěme k tomu ještě sluncem vysušené …

Opatrně s ohňostrojem

Upozorňujeme na nebezpečí, které hrozí při neuváženém zacházení se zábavní pyrotechnikou. Upravený článek z webu Ministerstva vnitra ČR od Vladimíry Hacsikové, tiskové mluvčí HZS Olomouckého kraje S blížícím se koncem roku bych rád varoval občany před nesprávným používáním zábavné pyrotechniky a otevřeného ohně. Lidé totiž ročně způsobí nejen sobě, ale i jiným mnoho zranění, stále …

Pálení čarodějnic

Malý návod k bezpečnému prožití těchto oslav Květen je přede dveřmi a tak na mnoha místech celé země stejně jako každý rok vzplanou menší či větší ohně a vypuknou lidové veselice známé jako „pálení čarodějnic.“ Hasiči pak každoročně vyjíždějí ke zvýšenému počtu požárů, ke kterým v důsledku těchto oslav dojde. V současnosti je navíc riziko …

Pokyny před zahájením topné sezóny

Hasiči vyjížděli v minulém roce k celé řadě požárů způsobených nedbalostí lidí, kteří podcenili nebezpečí při topení. Série tragických úmrtí nás nutí neustále veřejnost varovat a upozorňovat na základní chyby při uskladňování paliv, spalování v jejich spotřebičích a na chyby v průběhu samotného topení. Hasiči by rádi veřejnosti připomenuli, že instalovat a užívat lze pouze …

Pořiďte si do auta hasící přístroj

Přestože v České republice nepatří hasicí přístroje mezi povinnou výbavu běžných osobních automobilů (tato povinnost je např. u autobusů, vozidel taxislužby, sanitních vozidel apod.), je vždy lepší přenosný hasicí přístroj v osobním autě mít. Cena hasícího přístroje se pohybuje v řádu stokorun, což se s ohledem na cenu automobilu určitě vyplatí. Lze s ním efektivně …

Požární bezpečnost při akcích s větším počtem osob

Povinnosti organizátorů plesů i jiných obdobných akcí jsou v předpisech upraveny a s vyšším počtem účastníků se nároky na zajištění požární bezpečnosti přiměřeně zvyšují. Povinnosti organizátorů plesů i jiných obdobných akcí jsou v předpisech upraveny a s vyšším počtem účastníků se nároky na zajištění požární bezpečnosti přiměřeně zvyšují. Tyto akce se mohou konat jen ve …

Pozor na pálení odpadů

Velká část listí již ze stromů spadla a nyní vrcholí přípravy zahrádek na příchod zimy. Lidé pálí odpady a spalují klestí, přitom se však mnohdy chovají neopatrně a nedodržují základní bezpečnostní pravidla. Velká část listí již ze stromů spadla a nyní vrcholí přípravy zahrádek na příchod zimy. Lidé pálí odpady a spalují klestí, přitom se …

Pozor na sníh na silnicích

Během nepříznivých povětrnostních podmínek je nezbytné řídit automobil maximálně opatrně a přizpůsobit i rychlost jízdy. Podle varování meteorologů se většina našeho území bude potýkat se silným větrem, který bude doprovázen sněžením a hrozí vzniky sněhových jazyků.Takto často začíná ranní vysílání v rádiu. Za této situace je nesmírně důležité, aby se na tyto nepříznivé podmínky připravili …

Práce s otevřeným ohněm

Jednou z častých příčin požárů jsou různé práce, při kterých se používá otevřený oheň. Nejčastěji se jedná o svařování nebo pálení plamenem nebo elektrickým obloukem. Jednou z častých příčin požárů jsou různé práce, při kterých se používá otevřený oheň. Nejčastěji se jedná o svařování nebo pálení plamenem nebo elektrickým obloukem, což je jedna z nejpoužívanějších …

Právní úprava k vypalování porostů

Spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně navrhovaných opatření, jsou osoby povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), pamatuje i na vypalování porostů. Podle ustanovení …

Prázdniny jsou v plném proudu, neztrácejme kontrolu nad dětmi ani nad sebou

Ani v těchto prázdninových dnech bychom neměli nechat děti bez dozoru. Neměli bychom zapomínat na to, že děti rády napodobují jednání dospělých. Stačí několik vteřin nepozornosti a zápalky či cigarety v rukou dětí mohou způsobit tragédii. Ani v těchto prázdninových dnech bychom neměli nechat děti bez dozoru. Neměli bychom zapomínat na to, že děti rády …

Předcházejme požárům

Několik základních zásad pro předcházení požárům. Hodně sucha, málo vody – ideální poměr namíchaný na vznik požáru lesa, pole či rodinného domku. Lidé sice o hrozícím nebezpečí vědí, přesto si nedávají pozor, a požár je na světě. Proto také hasiči zveřejnili zásady, kterými by se lidé měli řídit, aby se možnost zapálení snížila na minimum. …

Preventivní požární hlídka

Zákon o požární ochraně ukládá podnikatelům zřídit preventivní požární hlídku, jestliže jsou provozovateli činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím. Zákon o požární ochraně ukládá podnikatelům zřídit preventivní požární hlídku, jestliže jsou provozovateli činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím. Tato povinnost se však neuplatňuje bezvýhradně. K tomu, aby …

Při žňových pracích může dojít ke vzniku požáru

Letošní žňová sklizeň již na některých místech začala. V této souvislosti je zapotřebí upozornit zemědělce i veřejnost na některá možná rizika, která se žněmi a prací na polích bezprostředně souvisejí. Letošní žňová sklizeň již na některých místech začala. V této souvislosti je zapotřebí upozornit zemědělce i veřejnost na některá možná rizika, která se žněmi a …

Proč vznikají požáry vozidel

Pokud budeme ve vozidle kouřit, vzpomeneme si, že nedopalek dokáže zapálit potah nebo čalounění, ale pokud ho vyhodíme z okénka, může nám zapálit trávu nebo obilí okolo silnice. Nejčastější příčinou vzniku požáru u vozidel bývá technická závada na elektroinstalaci vozidla, netěsnost palivové soustavy, a to i u vozidel na alternativní pohon LPG, a v neposlední …

Rostoucí počet požárů zaměstnává hasiče…

… množí se případy lesních požárů. Suché a teplé počasí zvyšuje riziko vzniku požáru v lesích a vůbec v přírodním prostředí (louky, parky apod.) Suché a teplé počasí zvyšuje riziko vzniku požáru v lesích a vůbec v přírodním prostředí (louky, parky apod.). Od včerejška (15.6.) například zasahují hasiči u požáru lesního porostu v Bělé pod …

Topidla a komíny: jak bychom s nimi měli nakládat

Je nutné zajišťovat čištění a kontrolu komínů způsobem a ve lhůtách stanovených zvláštním právním předpisem, vyhláška 111/1981 Sb. o čištění komínů. Komín je zpravidla svislá konstrukce s jedním nebo více otvory. Tyto otvory slouží k odvodu kouře z tepelných spotřebičů. Komíny a kouřovody se musí udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární …

Vypalování porostu a oheň v přírodě

Oteplení a suché počasí v současné době zvyšuje nebezpečí vzniku požáru při zakládání ohňů v přírodě a s probíhajícím jarním úklidem se množí počty požárů způsobených nedbalostí osob při vypalování trávy. Vypalování trávy V tomto jarním počasí vzniká zvýšené nebezpečí požárů. Teplé počasí láká řadu zahrádkářů a chatařů k jarnímu úklidu. Při spalování listí, větví …

Zacházejte bezpečně se zábavní pyrotechnikou

Jestliže Vánoce patří z pohledu hasičů k těm spíše klidnějším obdobím, přelom roku – Silvestr a Nový rok – je pro hasiče časem zvýšené ostražitosti a aktivity. Jestliže Vánoce patří z pohledu hasičů k těm spíše klidnějším obdobím, přelom roku – Silvestr a Nový rok – je pro hasiče časem zvýšené ostražitosti a aktivity. Silvestrovské …

Zásady skladování tuhých paliv

Pod pojmem tuhá paliva se rozumí koks, antracit, černá uhlí, hnědá uhlí, lignity a brikety. Antracit a koks nepodléhají samovznícení, nejnáchylnější k samovznícení jsou brikety a méně kvalitní druhy uhlí (hnědé uhlí). Mezi základní povinnosti fyzických osob patří povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných elektrických, plynových a jiných …

1 ping

  1. 2encompass

Comments have been disabled.