Return to Hasiči občanům

První pomoc

Laická první pomoc při otravách

Jedy nazýváme látky, které v malých nebo malých opakovaných dávkách působí na životní děje tím, že škodlivě zasahují do metabolismu, blokují přísun nezbytného kyslíku a zasahují do složitých enzymatických pochodů. Poškození zdraví vlivem jedu nazýváme otravou. Průběh a povaha otravy závisí na druhu jedu, na jeho množství, na věku a kondici otráveného, na době působení …

První pomoc při akutních stavech

Zásady poskytování první pomoci při jednotlivých akutních stavech. BEZVĚDOMÍ – je stav, ve kterém postižený nevnímá pro poruchu normální funkce mozku. Může se rozvinout postupně nebo vzniknout náhle a může být způsobeno úrazem, otravou nebo závažnou chorobou. Nebezpečí bezvědomí spočívá v tom, že nemusí dobře fungovat nebo mohou úplně vymizet reflexy, které zajišťují volné dýchání …

Technika provádění neodkladné resuscitace

Po technické stránce se klade zejména u dospělých hlavní důraz na co nejmenší přerušování masáže ve všech situacích a ve srovnání s Guidelines 2000 dále preferuje masáž vůči dýchání. Je to pochopitelné s ohledem na to, že většina zástav je primárních (primárně kardiálních), u kterých nemá umělé dýchání alespoň v prvních minutách po vzniku zástavy prokazatelný význam.  Resuscitace Zahájení resuscitace:  spočívá …

Základní vyšetření životních funkcí

Dozvíte se, jak jednoduše zjistit funkčnost základních životních funkcí VYŠETŘENÍ DÝCHÁNÍ při dýchání se do plic dostává vzduch, který obsahuj kyslík a je z těla vylučován nepotřebný oxid uhličitý jako odpadový produkt. Při dýchání rozšiřují hrudník mezižeberní svaly a bránice, čímž je nasáván vzduch do plic. Při výdechu se tyto svaly uvolňují, hrudník se zmenší …

Zásady laické první pomoci

Úvod do první pomoci a seznámení se základními pojmy CO JE PRVNÍ POMOC – první pomoc je péče nebo léčba poskytnutá postiženému před příjezdem Zdravotnické záchranné služby nebo jiného kvalifikovaného odborníka. CÍLE PRVNÍ POMOCI – tři cíle první pomoci jsou : Zachránit život zabránit zhoršení zdravotního stavu urychlit proces uzdravení PRIORITY – je nutné zajistit …

Život zachraňující úkony

Život zachraňující úkony jsou činnosti, které provádíme v případě bezprostředního ohrožení života jedince. V těchto případech pouze rychlý a účelný zásah druhé osoby rozhoduje o životě jedince.  Mezi život zachraňující úkony patří: Přivolání rychlé zdravotnické pomoci (RZP)  Péče o postiženého v bezvědomí Kardiopulmonální resuscitace- oživování Protišoková opatření Ošetření zevního pneumotoraxu Zástava masivního krvácení Přivolání rychlé zdravotnické …

1 ping

  1. 3antidote

Comments have been disabled.