Odkazy

Informace o práci jednotlivých orgánů SH ČMS, soutěžích dospělých a dětí, získávat zprávy o činnostech ústředních hasičských škol Jánské Koupele a Bílé Poličany a Centra hasičského hnutí  Přibyslav, najít si potřebné kontakty na jednotlivá OSH, zaměstnance kanceláře, školy a CHH a také právní dokumenty týkající se hasičů a jejich činnosti. Máte možnost dozvědět se potřebné o práci jednotlivých orgánů SH ČMS, o soutěžích dospělých a dětí a získávat právní dokumenty týkající se hasičů a jejich činnosti.

http://www.dh.cz/

———————————————————————————————————

Stránky Obce Moutnice

http://www.oumoutnice.cz/

———————————————————————————————————

Okresní sdružení hasičů Brno-venkov

http://www.oshbrnovenkov.estranky.cz/

———————————————————————————————————

Hasičský záchraný sbor JMK – v sekci výjezdy můžete nahlédnout do historie kde se co dělo nebo děje 😉

http://www.firebrno.cz/

———————————————————————————————————

1 ping

  1. 3hypotheses

Comments have been disabled.