Return to Hasiči občanům

Jak můžeme pomoci

V případě jakýchkoliv problémů, které by mohli hasiči obce Moutnice pomoci vyřešit, se obraťte na starostu obce, který dle svého uvážení a rozhodnutí může zásahovou jednotku povolat. Např:

technické zásahy – asistence při velkém pálení, které by mohlo ohrozit bezpečnost občanů
technické zásahy – odstranění spadlých stromů a větví, které ohrožují bezpečnost občanů
technické zásahy – nouzové pročištění kanalizace nebo jiné použití hasičské techniky
Jak má vypadat ohlášení mimořádné situace, zejména požáru :

150 Hasiči
112 jednotné evropské číslo tísňového volání

Volání na tato čísla je bez předvoleb z pevných i mobilních telefonů a je bezplatné

Vytočte číslo tísňového volání, snažte se zachovat klid a mluvte plynule a srozumitelně :

1. co se stalo, popis události, případně počet ohrožených osob
2. kde se událost stala , přesná identifikace místa
3. kdy se událost stala
4. kdo volá, alespoň jméno
5. nezavěšujte jako první, vyčkejte na případné upřesňující dotazy operátora tísňové linky