Hasiči občanům

Jak můžeme pomoci

V případě jakýchkoliv problémů, které by mohli hasiči obce Moutnice pomoci vyřešit, se obraťte na starostu obce, který dle svého uvážení a rozhodnutí může zásahovou jednotku povolat. Např: technické zásahy – asistence při velkém pálení, které by mohlo ohrozit bezpečnost občanů technické zásahy – odstranění spadlých stromů a větví, které ohrožují bezpečnost občanů technické zásahy …

Kategorie jednotek PO

Kategorie jednotek požární ochrany: Pro účely plošného pokrytí území ČR jednotkami PO se dle operační hodnoty dělí jednotky PO do šesti kategorií JPO I až JPO VI: JPO I -jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, zajišťující výjezd jednoho až tří družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo jejich kombinaci, poskytuje pomoc obcím speciální a …

Naše zásahová jednotka

Ochrana obyvatelstva

Pálení trávy

!  Vypalování staré trávy !   V krásných teplých jarních dnech lidé začínají uklízet své zahrádky po uplynulé zimě.  Mezi jejich pracovní činnosti, kterým věnují svůj čas, patří i vypalování staré suché trávy. Je to sice nejrychlejší způsob likvidace, ale zustává otázka, zda je to i nejbezpečnější a nejekologičtější způsob. Lidé by si měli v …

Prevence

První pomoc

1 ping

  1. 3recognisable

Comments have been disabled.