Return to Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva před povodněmi.

Doporučení Odboru ochrany obyvatelstva Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR k ochraně obyvatelstva při povodních.
V souvislosti s možným vznikem povodní na území České republiky doporučuje MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR občanům, kteří pobývají v blízkosti vodních toků, využít následující informace.
Stupně povodňové aktivity a povodňové orgány
Stav bdělosti – nastává při nebezpečí povodně
Stav pohotovosti – je vyhlašován přerůstá-li nebezpečí povodně v povodeň
Stav ohrožení – je vyhlašován při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů, zdraví a majetku v zaplaveném území
II. a III. stupeň vyhlašují na svém územním obvodu povodňové orgány, kterými jsou:
povodňové komise obcí
povodňové komise obcí s rozšířenou působností
povodňové komise krajů
Ústřední povodňová komise
V případě vyhlášení krizového stavu tj. stav nebezpečí nebo stav nouze stávají se povodňové komise součástí krizového štábu a úkoly komisí přecházejí na příslušné krizové štáby.
Varování a informování obyvatelstva

O hrozbě nebo vzniku povodně může být obyvatelstvo informováno z různých zdrojů:
sirénami – kolísavým tónem po dobu 140 sekund doplněný u elektronických sirén tísňovou informací
sdělovacími prostředky

vysílání Českého rozhlasu a České televize
regionální vysílání rozhlasových stanic, televize nebo kabelové televize
dalšími prostředky

místní a závodní rozhlas
pojízdné rozhlasové vozy a megafony
policie a hasiči
Činnost obyvatelstva
při vyhlášení stavu pohotovosti:

zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků
řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů
aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
informovat se o způsobu a místě evakuace
připravit si pytle s pískem a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd.
při vyhlášení stavu ohrožení:

připravit evakuační zavazadlo pro celou rodinu a vozidlo
přemístit cenný nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
připravit vyvedení hospodářských zvířat
připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál
při zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní přívod vody a plynu
Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu na delší dobu. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo je nutné značit jménem a adresou. Doporučený obsah evakuačního zavazadla:
základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a pitná voda – vše na dva až tři dny
předměty denní potřeby, jídelní miska a příbor
léky, které užíváte, toaletní a hygienické potřeby
osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
náhradní oděv, obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývka
přenosné rádio s rezervními bateriemi, mobil, přenosná svítilna, zápalky, nůž
Při povodni
dodržovat pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů
je-li dostatek času přesunout se na místo, které nebude zatopené vodou
nevstupovat do míst, která jsou zatopená

plk. Mgr. Bohumír Martínek, ředitel odboru ochrany obyvatelstva GŘ HZS ČR

1 ping

  1. 3governments

Comments have been disabled.