Return to Ochrana obyvatelstva

Kdy volat hasiče a co dělat,když hoří.

Základní a mnohokrát opakovaná příručka pro postup běžného občana při spatření mimořádné události – zde konkrétně požáru a popis činnosti a úkonů, které je třeba udělat do příjezdu jednotek IZS.

Hasiče voláme když:
• hoří
• se stala dopravní nehoda a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé
• se stala dopravní nehoda a její následky mohou poškodit zdraví osob, případně životní prostředí
• následkem živelních pohrom (voda, vítr …) jsou ohroženy životy, majetek, životní prostředí
• se nemohu dostat do bytu, kde je moje dítě, starší osoba, případně ohrožen majetek (zapnutý sporák, vařič, atd…)
• v případě nutnosti vyproštění osob z výšek, hloubek, vody, ledu apod.
Na tísňovou linku se nebojíme volat, avšak zneužití tísňové linky je trestné !!!Jak se chovat při zpozorování požáru

Zjistíte-li mimořádnou událost v tomto případě požár, který ohrožuje osoby nebo majetek, provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. V případě, že není možné svými silami a dostupnými prostředky uhasit nebo zabránit dalšímu šíření požáru – volejte číslo 150 (Hasičský záchranný sbor – při volání z pevné linky se dovoláte na operační středisko HZS Nový Jičín (platí pro občany Slatiny a okolí), při volání z mobilu na CTV Ostrava). Pokud se z nějakého důvodu nemůžete dovolat na linku 150, použijte univerzální tísňové volání na linku 112 nebo některé z dalších nouzových čísel (Policie ČR – linka 158, Záchranná služba – 155, Městská policie – obvykle 156). Dispečeři těchto linek si vaší výzvu mohou předat mezi sebou jinou cestou, linka 112 vede přímo k hasičům. Voláte-li z mobilního telefonu a váš operátor v místě, kde se nacházíte, nemá signál (na displeji je nápis „Jen tísňová volání“ ap.), použijte rovněž univerzální nouzové číslo 112, které můžete vytočit i s uzamčenou klávesnicí (jedná-li se třeba o cizí mobil) a dokonce i bez nutnosti mít v mobilu vloženou či přes PIN aktivovanou SIM kartu! Pozor, toto číslo je možno použít i ve většině zahraničních států (měla by vám stačit znalost angličtiny nebo místního jazyka) a používejte ho jen v případě tísně! Nejedná se o žádnou pomocnou info linku mobilního operátora! Pokud voláte na tísňové linky z mobilního telefonu, VŽDY uveďte název města nebo obce, kde se událost stala. Jen ulice nestačí! Tísňové linky na většině území republiky stále ještě (2004) končí v krajských městech a nikoliv na okrese, jako při volání z pevné linky. Mnohokráte už se stalo, že záchranné složky vyjížděli na adresu události, ale po dojezdu se ukázalo, že šlo o stejnojmennou ulici v úplně jiném městě a občas i v úplně jiném kraji.

Při předávání zprávy uveďte
• kde hoří
• co hoří
• své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte
• po končení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy o požáru
Před příjezdem jednotek (hasiči, záchranná služba, policie)
• pozor na elektrický proud
• vyčkejte na místě
Po příjezdu jednotek (hasiči, záchranná služba, policie)
• na výzvu velitele zásahu jste povinni poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany, veliteli jednotky požární ochrany obce
• fyzická osoba není povinna poskytnout pomoc, jestliže ji v tom brání důležité okolnosti nebo jestliže by se vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké
Výzva k evakuaci
• budete-li vyzváni k evakuaci z ohroženého prostoru, je třeba si vzít základní osobní věci (OP nebo ŘP, klíče od bytu)
• ohlásit veliteli zásahu, že byt č.x je prázdný
Ochrana zdraví
• při požáru se může stát, že obyvatelé budou muset určitou dobu pobývat v zamořeném prostoru nebo jím projít
• v tomto případě je nezbytně nutné chránit cesty dýchací a povrch těla
• je to možné i v případě, že doma nemáme ochrannou masku a ochranný oděv, a to pomocí improvizované ochrany
• k ochraně dýchacích orgánů se může použít vodou navlhčená rouška zhotovená z kapesníků, ručníků, utěrek apod.
• hlavu chráníme čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk
• oči si chráníme brýlemi (lyžařskými či motoristickými), ruce rukavicemi
• k ochraně těla poslouží oblek, kombinéza, sako, kalhoty, plášť nebo pláštěnka do deště
• nohy si chráníme nejlépe vysokými botami nebo holínkami.

Zdroj : web – http://hasici.obecslatina.cz/index.php

1 ping

  1. 1formative

Comments have been disabled.