Return to Ochrana obyvatelstva

Hasící přístroje

Velmi stručné, ale věcné informace o přenosných hasících přístrojích.

Všichni je určitě znáte, to jsou ty malé červené plechové nádoby, co nám visí na stěnách a nesáhne se na ně, jak je rok dlouhý. Jsou vůbec potřeba? Vždyť zabírají spoustu místa a kazí výhled. Je jich třeba, nejednou už zachránili zdraví a majetky.

Jaké hasící přístroje vlastně máme?

Hasící přístroje se liší především podle náplně – hasební látky. Ještě se na světě nenašla hasební látka, která rychle a spolehlivě zlikviduje hoření jakékoliv hořlavé látky. Tak jich tu máme několik.

 

Vodní

sněhový práškový pěnový

Při použití hasícího přístroje není třeba mít strach z jeho použití, na každém hasícím přístroji je čitelný „komiks“, jak jej použít. Rychlé použití hasícího přístroje může zachránit mnoho. Pokoušet se však uhasit např. hořící pokoj pouze hasícími přístroji nemá smysl, i když jich máme za sebou pět. Volejte rychle hasiče, ti své řemeslo znají a jsou patřičně vybaveni.

Halotronový HP

Dá se použít pro hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhnoucích látek.

Je vhodný k hašení :

 • automobilů
 • jemné mechaniky a elektroniky + počítače
 • elektrických zařízení pod proudem
 • archivů a cenných materiálů

Pozor ! Nepoužívejte v uzavřených prostorech bez větrání, hrozí poškození Vašeho zdraví !

Do Vaší domácnosti doporučujeme použít práškový hasicí přístroj ABC (tento je univerzální – dá se použít na pevné látky, kapaliny, plyny, elektřinu apod., nevýhodou je však jeho následné odstraňování). Nejvhodnější hasivo na hašení pevných látek je voda, avšak hasicí přístroj s touto náplní nesmíte použít na elektřinu!

Jak správně umístit a používat hasicí přístroje ?

 • HP se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné
 • V nepřehledných, příp. ve skrytých prostorech se k označení umístění HP použije i příslušná požární značka umístěná na viditelném místě
 • HP se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru
 • Přenosné HP se umísťují na stěnu tak, aby rukojeť HP byla nejvýše 1,5 m nad zemí
 • HP umístěné na podlaze musí být zajištěny proti pádu
 • V dopravních prostředcích se HP umísťují tak, aby neohrozily bezpečnost osob

 

 

12395496_1070863252948669_228147866_n php3

Správné použití HP je graficky znázorněno na každém hasicím přístroji a doplněno krátkým popiskem. Před jeho použitím si jej pozorně přečtěte.

 

 

 

 

 

 

 

Pamatujte!

Hasební zásah provádějte vždy po směru větru a hořící plochu haste od kraje. Hasicí přístroj lze použít opakovaně, proto po každém (i sebekratším) použití hasicího přístroje zajistěte jeho opětovné naplnění. V případě vzniku dalšího požáru se tak vyhnete komplikacím souvisejícím s nedostatkem hasiva.

 

Kontrola HP se provádí po každém jeho použití nebo při mechanickém poškození, jinak zpravidla  1x ročně odbornou firmou.

php6

 

php4 php5

Právní předpisy

Na základě vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, musí být prostory ve všech nových objektech sloužících k bydlení (rodinné domy, stavby bytových domů, ubytovací zařízení a dále garáže) od 1. 7. 2008 vybaveny přenosnými hasicími přístroji s hasicí schopností min. 34A (tzn., že tento HP je předurčen k hašení pevných hořlavých látek a při zkoušce svým hasicím účinkem uhasí požár dřevěné hranice určitého rozměru). Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky, avšak doporučujeme pořídit si hasicí přístroje i do Vaší domácnosti!

 

1 ping

 1. 3spending

Comments have been disabled.