Return to Ochrana obyvatelstva

Hygienická opatření při hromadných nákazách.

Třebaže nám válka či teroristický útok bezprostředně nehrozí, existují zásady, které by měli lidé znát v případě hrozby hromadných nákaz obyvatelstva různými mikroorganismy.

V poslední době se stále častěji hovoří ve sdělovacích prostředcích o hrozbě hromadných nákaz – bioterorismu.

Třebaže nám válka či teroristický útok bezprostředně nehrozí, existují zásady, které by měli lidé znát v případě hrozby hromadných nákaz obyvatelstva různými mikroorganismy. Ty jsou schopny za určitých podmínek vyvolat u člověka infekční onemocnění, které může při nedodržování zásad chování přerůst v epidemii.

K hlavním orgánům, které jsou oprávněny nařizovat mimořádná opatření při epidemii a při nebezpečí jejího vzniku patří Ministerstvo zdravotnictví a Krajské hygienické stanice. Mezi základní protiepidemická opatření, která jsou v takovém případě přijímána patří:
zákazy nebo omezení nakládání s výrobky, kterými může být šířeno infekční onemocnění
zákaz nebo omezení styku skupin osob podezřelých z nákazy s ostatním obyvatelstvem – karanténní opatření
vyčlenění lůžek ve zdravotnických zařízeních
provedení dekontaminace na celém zasaženém území
mimořádné očkování a preventivní podávání jiných léčiv ke zvýšení odolnosti osob.
A jaké jsou obecné hygienické zásady ochrany před proniknutím nebo zanesením nákazy do organismu? K pití i mytí používat pouze prověřenou vodu. Zásadně nepoužívat vodu z neznámých a nezjištěných zdrojů. Dokud není jistota, že pitná voda je nekontaminovaná, upravovat vodu převařením a to nejméně po dobu desíti minut, čímž se zničí živé bakterie.
Nejíst pevnými obaly nechráněné nebo neprověřené potraviny. Máte-li pochybnost o nezávadnosti potravin, raději je nepoužívejte. Ke konzumaci volit pokud možno tepelně upravené potraviny. Dodržovat ve zvýšené míře zásady osobní hygieny. Základem je umývat si ruce vždy před jídlem a po něm, po styku s kontaminovanými povrchy, před a po použití WC. Pokud je to možné, používat mýdlo s antibakteriálním účinkem.
Nedotýkat se uhynulých zvířat, ptáků a jiných podezřených předmětů
Sledovat svůj zdravotní stav a při prvních příznacích onemocnění ihned vyhledat zdravotnickou pomoc. Rozvoj onemocnění je vždy doprovázen základními příznaky, mezi které patří horečka, zánět, vyrážka a další reakce imunitního systému.
Používat vhodné prostředky k individuální ochraně. I improvizované prostředky osobní ochrany mohou představovat významnou bariéru znesnadňující zanesení nákazy do organismu. V ochraně proti nebezpečným nákazám nelze použít jednoduchý a univerzální systém. Konkrétní protiepidemická opatření určí orgány ochrany veřejného zdraví v závislosti na druhu onemocnění a tato opatření jsou závazná pro každého občana.

Z webu HZS Moravskoslezského kraje

1 ping

  1. 1breeding

Comments have been disabled.