Return to První pomoc

Zásady laické první pomoci

Úvod do první pomoci a seznámení se základními pojmy

 • CO JE PRVNÍ POMOC – první pomoc je péče nebo léčba poskytnutá postiženému před příjezdem Zdravotnické záchranné služby nebo jiného kvalifikovaného odborníka.
 • CÍLE PRVNÍ POMOCI – tři cíle první pomoci jsou :
  • Zachránit život
  • zabránit zhoršení zdravotního stavu
  • urychlit proces uzdravení
 • PRIORITY – je nutné zajistit tři základní životní funkce:
  je nezbytné zprůchodnit a udržet průchodné dýchací cesty
  dýchání je v případě potřeby nutné obnovit a udržovat umělým dýcháním
  je nezbytné obnovit a udržet krevní oběh nepřímou srdeční masáží a zastavením krvácení
 • JAKÉ VYBAVENÍ POTŘEBUJETE – nepotřebujete žádnou zvláštní výbavu. Dobře vybavená lékárnička pro první pomoc obsahuje řadu užitečných pomůcek, ale ne vždy ji máte v případě potřeby pohotově k dispozici. Můžete však použít cokoliv co je právě k dispozici, můžete improvizovat, pokud je to potřeba.
 • ZÁKLADNÍ PRAVIDLA – velmi důležité je nestat se sám postiženým, když se pokoušíte o záchranu druhého. Nepřibližujte se proto k postiženému, pokud se přitom dostává do nebezpečí i váš život (např. úraz elektrickým proudem). Nejdříve se zabývejte těmi, kdo jsou nejvážněji zraněni. Nehýbejte s postiženým, pokud to není zcela nutné. Neopatrná manipulace s postiženým může podstatně zhoršit jeho zranění.

Pár standardů o první pomoci můžete najít v této brožuře : Standardy první pomoci