Return to por.Jaroslav Gargula

Jarkův stručný životopis

Jaroslav se narodil manželům Josefu a Marii Gargulovým 10. června 1973.
Byl nejstarší z pěti sourozenců – Jana, Marta, Josef a Tomáš. Rostl a sílil
v krásného a mladého chlapce.

Po ukončení základní školy v Moutnicích
a následně potom v Těšanech se vyučil jako nástrojář pro brněnskou firmu
Šmeralovy závody. Při zaměstnání si udělal dvouletou nástavbu, kterou
v roce 1993 ukončil maturitou.

V říjnu téhož roku nastoupil na základní
vojenskou službu do Chotusic (okr. Kutná Hora), kde vykonával funkci řidiče.

Po vojně v roce 1994 nastoupil k firmě Danzas , kde byl zaměstnán
jako vedoucí celního skladu.
K Hasičskému záchrannému sboru města Brna nastoupil v roce 2000.
V roce 2001 se přihlásil, po vzoru svého otce, ke studiu Střední odborné
školy požární ochrany Ministerstva vnitra ve Frýdku Místku. Studiem
si chtěl zvýšil svou odbornou kvalifikaci pro práci u hasičského záchranného sboru.

Jarek byl u našeho sboru Dobrovolných hasičů od svých osmi let. Pokud můžu
mluvit za ty, co ho znali, byl to velice šikovný a pracovitý kamarád. Vzpomeňme
na hasičské závody žáků, dorostenců, pak i mužů, či báječné výlety s naší
vedoucí Janou Vidlákovou roz. Buchtovou. Zde jsme společně zažili spoustu
krásných chvil, na které se nedá zapomenout.

U rodičů našel porozumění, podporu pro uskutečnění cílů a i velkou
pomoc při budování vlastního života. V Moutnicích si začal stavět dům
pro svoji rodinu, kterou založil 22. září 2001 sňatkem s Dagmar Medvědovou
v kostele svatého Petra a Pavla v Brně.

Nadstrážmistr Jaroslav Gargula zemřel dne 8. ledna 2002 ve věku 28 let při
likvidaci požáru v brněnské Nádražní ulici, kde se vydal se svým kolegou
nadporučíkem Davidem Kožušským zachránit z plamenů člověka, který
zde pracoval. Za svou statečnost, prokázanou při zásahu, byli oba
příslušníci Jmk VO Brno – město vyznamenáni ministrem vnitra medailí
¨Za statečnost¨. Nadporučík David Kožušský byl mimořádně povýšen
do hodnosti kapitán in memoriam, nadstrážmistr Jaroslav Gargula byl
mimořádně povýšen do hodnosti poručík in memoriam.

Čest jejich památce.

1 ping

  1. 3matters

Napsat komentář