Živelná pohroma – větrná smršť

Jednalo se o zlomené sloupy el. vedení a spadené dráty vysokého napětí mezi Moutnicemi a Blučinou ( u dálnice D2)
15:06 vyhlášen KOPIS živelná pohroma – větrná smršť – jednalo se o zlomené sloupy el. vedení a spadené dráty vysokého
napětí mezi Moutnicemi a Blučinou ( u dálnice D2)
15:10 výjezd T 148 CAS 32 s osádkou 1+2 (Oprchal Petr, Mojmír Matula a Dostál Richard)
15:12 výjezd DA Avia 30 s osádkou 1+7 (Kohoutek Petr , Riedl Zdeněk, Formánek Roman, Dohnálek Ctibor, Čermák Jiří,
Gargula J. ml., Husák Petr a Žáček Lukáš)
Naše jednotky se ihned po příjezdu na místo události daly do průzkumu místa zásahu. Přes silnici mezi Moutnicemi a Blučinou (u dálnice D2, poblíž Kameny) ležely na zemi elektrické dráty vysokého napětí a v polích po levé i pravé straně bylo vichřicí EMMA strženo na zem celkem šest sloupů el. vedení.

lezici-sloup-vysokeho-napeti-300x224

V době příjezdu se již na místě nacházeli pracovníci společnosti EON, kteří měli situaci plně pod kontrolou. Vedení vysokého napětí bylo vypnuté, pracovníci Eonu řídili dopravu na místě vlastními silami.

draty-vysokeho-napeti-300x224

Velitel zásahu Petr Oprchal nahlásil zjištěné okolnosti operačnímu důstojníkovi na KOPIS a ten jednotku dále vyslal k převrácenému kamiónu na dálnici D2 poblíž Blučiny ve směru od Břeclavi.

prekladani-materialu-z-kamionu-300x224 ten-vitr-ma-ale-silu-300x224

 

Jednotky ihned odjely na další místo zásahu. Po příjezdu k převrácenému kamionu velitel zásahu provedl průzkum a zjistil, že ani zde již nabude naší pomoci třeba. Na místě se již nacházela Policie ČR, která řídila dopravu a dále specializovaná firma s těžkou vyprošťovací technikou. Náklad z havarovaného maďarského kamionu se překládal do náhradního kamionu, aby mohl být následně vytažen a postaven na kola.

prekladani-materialu-z-kamionu-300x224

Velitel zásahu vše řádně ohlásil operačnímu důstojníkovi na Kopis. Ten poslal naši jednotku, aby projela dálniční úsek mezi Blučinou a Hustopečí a případné další zjištěné mimořádné události způsobené vichřicí Emma nahlásili neprodleně na operační středisko. Po projetí daného úseku, kdy nebylo zjištěno žádných dalších mimořádných událostí byla naše jednotka odeslána zpět na domovskou základnu.
16:15 – návrat jednotek na základnu, úklid výstroje a výzbroje, vypsání jízdních výkazu, akceschopnost jednotky nahlášena na Kopis. Naše jednotka byla ponechána v plné pohotovosti pro další možný zásah při likvidacích následků po řádění
vichřice Emma.

fotka-na-zaver-300x224