Zásah naší jednotky při MU – požáru lesa Bzenec

Dne 24. 5. 2012 ve 23. 10. hodin byl naši jednotce vyhlášen poplach na mimořádnou událost – požár lesa a lesní hrabanky v okolí města Bzenec. Tato událost byla řízena nejvyšším stupněm PPP a to je : „ Zvláštní stupeň poplachu “ Pro naši jednotku to znamenalo ihned odjed na seřadiště stanice HZS Židlochovice a odtud celý odřad cca 12 vozidel vyjelo poplachem na místo události do Bzence. Naše jednotka střídala JSDHo Klobouky a převzala celý jejich požární úsek. Dohašování ohnisek požáru probíhalo za ztížených podmínek a to všudypřítomného kouře a lokálních ohnisek požáru, který rozfoukával silný vítr v nekontrolovatelné hoření, takže jsme neustále přemísťovali mobilní požární techniku a veškeré síly a prostředky. Také zde byl neustále zvířený jemný písek daný pro tuto lokalitu – Moravská Sahara. Na hašení lesní hrabanky jsme používali 60 m hadice vysokotlakého proudu, jednoduché vedení 4 x C a jednoduché hasící prostředky + lafetovou proudnici. Dále naše CAS prováděla dálkovou kyvadlovou dopravu vody. Jen pro zajímavost spolu s námi zde bylo dalších 65 jednotek na ploše cca 200 ha. Také stojí za zmínku použití hasících tanků, které prováděly hašení a vývraty pařezů a stromů ( i v hloubce 3,5 m bylo podloží písku pod kořeny rozpálené a kořeny doutnaly ). Naše osádky obou vozidel ve složení CAS T 148 1 + 2, Avia DA 12 osádka 1 + 4 se vrátily druhý den (pátek) 25. 5. navečer a myslím, že jsme si všichni sáhli na dno svých sil !! Poděkování také dalším členům SDH, kteří se podíleli na úklidu vozidel a prostředků použitých u zásahu.
Moutničtí hasiči