Záchrana osoby pomocí AED – Šitbořice

Opět jsme byli povoláni k zásahu dne 31.3. v 9:18 kdy jsme byli vysláni k resuscitaci pacienta
s možným využitím AED do obce Šitbořice.

Jednotka se na místo dostavila souběžně s JSDH Klobouky. Na místě prováděla resuscitaci hlídka
Policie ČR a příslušníky armády ČR, kteří nedaleko prováděli kontroly projíždějících vozidel. Společně
s JSDH Klobouky jsme pokračovali v resuscitaci, použili AED a kyslíkovou terapii. Po příjezdu lékaře
jsme se řídili jeho pokyny. Po stabilizaci pacienta jsme asistovali při jeho naložení do vozu ZZS a poté
jsme se v 10:43 vrátili zpět na základnu.

Počet zasahujících členů jednotky: 4