Záchrana osoby pomocí AED – Moutnice

V sobotu 7.5. v 19:28 byla JSDH Moutnice vyslána k resuscitaci s možným využitím AED.

Na místo se dostavilo osm členů jednotky, kteří to měli k místu blíže než do zbrojnice a další tři hasiči
s předepsanou technikou za 4 minuty od nahlášení události. Jednotka prováděla resuscitaci a po
příjezdu ostatních složek IZS předala pacienta do jejich péče.

Návrat na základnu: 20:00