Záchrana osoby pomocí AED – Moutnice

Dne 28.2. 2021 v čase 12:03 byla jednotka vyslaná k resuscitaci pacienta s možným využitím AED
v obci Moutnice na žádost ZZS.

Jednotka se na místo s určenou technikou dostavila do pěti minut a pokračovala v resuscitaci
pacienta s využitím AED a kyslíkové terapie. Dále se na místo dostavily HS Židlochovice s RZA a CAS
20, Policie ČR a ZZS. Pacienta byl předán do péče ZZS a po provedené dezinfekci členů a vybavení se
jednotka vrátila na základnu.