Vysoká povodňová aktivita

Lokace: Moutnice
Ve dnech 24. -27. 6. vyjela naše jednotka k sérii šesti zásahů.Bohužel se vyplnila předpověď meteorologů o velmi vydatném dešti, při kterém může spadnout 90- 120 mm. Někteří naši členové měli ještě v živé paměti náročné zásahy při nedávných povodních v Čechách.
Výstraha meteorologů byla bohužel oprávněná a tak jsme 24. 6. v 20:20 vyjeli společně s JSDH Nesvačilka a PS Židlochovice na technickou pomoc do Nesvačilky,kde vlivem velmi silného a trvalého deště začalo docházet k vyplavování domů a zahrad vodou tekoucí z polí.Naše jednotka byla nasazena na plnění pytlů pískem, které byli odváženy k ohroženým domům,kde z nich byli stavěny zábrany.Po půlnoci jsme se dostavili zpět na základnu, kde došlo k uklizení a nachystání věcí na zásah. Jednotka zůstala v pohotovosti kvůli stálému ohrožení dané oblasti.
Toto ohrožení se naneštěstí vyplnilo a další den ráno 25.6. v 5:58 byla naše jednotka opětovně povolána do Nesvačilky. Tentokrát se jednalo o zaplavené zahrady a dvorky u bytových domů do kterých začala nastupovat voda. Rovněž bylo zapotřebí odčerpat jímku na vodu u místní ČOV o což se již starala místní jednotka. Námi bylanasazeno postupně kalové čerpadlo, plovoucí čerpadlo a PS 12 na čerpání vody ze zasažené oblasti do potoka. Tento zásah byl ukončen přibližně po deváté hodině. Opět bylo vše uklizeno a připraveno v plné akceschopnosti.
Věci téměř vůbec neoschly a už bylo opět slyšet houkání naší sirény a všem přicházející výjezdová sms. Tentokrák v čase 9:51. Vyjeli jsme do naší obce do místní časti s názvem Zelničky, kde se vytvořili v zahradách a na dvorech laguny vody,které bylo třeba odčerpat,jelikož voda opět začala nastupovat do suterénů ohrožených domů.Na toto místo byly postupně povolány ještě posilové jednotky PS Židlochovice a JSDH Šitbořice.
Po odčerpání těchto lagun se naše jednotka odebrala do další části obce ke kapličce v části obce Rozařín,kde došlo k podobné situaci . Na místě již byli nasazeny jednotky Nosislavy,Sokolnic a Žatčan,které pomocí své techniky čerpali vodu. My jsme prováděli v okolních domech čerpání sklepů, které bylizasaženy. Postupně byla voda odčerpána a jednotky se vrátili zpět na svoje základny. Nám však tento náročný zásah ještě neskončil. Přesunuli jsme se k fotbalovému hřišti kde bylo několik zahrad kompletně pod vodou a voda opět nastupovala do studen a sklepení domů. Toto čerpání bylo prováděno veškerou naší technikou,kterou disponujeme. Tento12ti hodinový zásah jsme ukončili po deváté hodině večerní. A následovalo opět uklízení a chystání dalších suchých věcí a materiálu.
Po ani ne půlhodinovém odpočinku doma jsme byli svoláni k dalšímu výjezdu. V čase 22:37 jsme byli vyslaní k technické pomoci v naši obci opět v části zelničky,kde v jednom rodinném domě došlo i přes odčerpání téměř veškeré vody ze zahrad a okolí nastoupnutí vody do sklepů až do výše 1.8 metru a byla zasažena elektroinstalace. Pomocí čerpadla heron jsme provedli odčerpání vody a pak zajištění funkční elektřiny. Majitel byl poučen,že voda bude pravděpodobně nastupovat i nadále a aby si zajistil vlastní čerpadla a vodu si odčerpával. O půlnoci jsme se vrátili zpět na základnu kde jsem opět vše připravili.
Další den jsme již dopoledne vše čistili, umývali a dávali dopořádku. Ne však na dlouho. Tyto práce byli narušeny dalším poplachem.Na žádost místního starosty Pana Drahonskéhojsme vyjeli do části za fotbalovým hřištěm kde jsme dostali za úkol odčerpat zatopené sklepy domů a přeplněné studně špinavou vodou. Činnost trvala cca dvě hodiny. Po návratu bylo opět vše uklizeno a nahlášeno do akceschopnosti.
Ani nádcházející den bohužel nebyl v klidu 27.6. v 8:05 jednotka vyjela k dalšímu čerpání sklepa,tentokrát do Moutnic-Rozařína. Z tohoto zásahu,ke kterému jednotka vyjela pouze s DA se vrátila v 10:15.
Tímto výjezdem skončil pro nás velmi náročný koloběh zásahů v naší obci i jinde. A tento výjmečný stav naštěstí ustal. Všichni naši zasahující hasiči nyní odpočívají a šetří síly aby mohli v případě nutnosti opět co nejlépe pomoci všude a všem, kde bude třeba.
Této série zásahů se zůčastnili členové jednotky: Kohoutek Petr, Dostál Zdeněk, Urban Svatopluk, Dohnálek Jiří, Žáček Lukáš, Dohnálek Lukáš, Dohnálek Vít, Hemala Stanislav, Husák Václav, Novotný Pavel, Husák Petr, Gargula Josef ml., Novotný Petr, Dohnálek Marek, Putna Tobiáš, Oprchal Petr, Dohnálek Pavel, Hrdý Václav a Vaculík Marek.
Všem děkujeme za jejich obětavou pomoc.