Povodně 2013

Lokace: Vědomice
Zásah na povodních 2013Dne 7.6.2013 byla naše jednotka společně s JSDH Sokolnice odeslána do Čech,kde po dlouhých a velmi vydatných deštích došlo k povodním na mnoha tocích a místech. Přesněji na žádost Ústeckého kraje a spolupráce mezi obcemi Podřípska a našeho mikroregionu Cezava do obce Vědomice a okolních obcí.
Již pár dní dopředu se začala tento zásah a pomoc organizovat a podařilo se tak sjednat materiální sbírko na pomoc lidem postiženým touto katastrofou.Tímto zároveň děkujeme všem dárcům. Odjezd byl naplánován na pátek po třetí hodině.po naložení všech darovaných věcí, techniky a osobních věcí zasahujících členů nám nic nebránilo vyrazit.
Nezávisle na druhé půlce našeho odřadu jímž byli Sokolnice jsme vyrazili na dlouhou a vyčerpávající cestu naší stařičkou Aviou naloženou až k prasknutí.Jen pro představu naše cesta trvala téměř šest hodin. Nicméně je třeba říci ,že na rozdíl od našich Sokolnických kolegů ,které doprovázely technické problémy po celou cestu jsme zdárně dojeli na místo určení.
Zde nás již výtal pan starosta Vědomic Václav Tyl a další členové místního krizového štábu. Na všech byla vidět spokojenost z našeho příjezdu po přivítání jsme již přešli k praktickým věcem a to sice odevzdání všech věcí darovaných ve sbírce, ubytování,které pro nás bylo zajištěno ve fotbalových kabinách vedlejší obce Chodouny a večeře v místní restauraci.Pak následovala domluva o zítřejším plánu našich záchranných prací.Hned poté jsme se odebrali k noclehu.
V sedm ráno jsme již byli nachystaní na náš první pracovní den. Rychle proběhla snídaně a pak již do práce. Byli jsme nasazeni na likvidaci následků povodně ve dvou RD ve Vědomicích a čistění místní komunikace.Majitelům jsme pomohli vynosit veškeré věci,umýt zdi pomocí WAP. Po výborném a vydatném obědě jsme byli posláni do obce Lounky,kde jsme opět čistili komunikace za pomocí plovoucího čerpadla a jednoho C proudu. V sedm hodin jsme se dostali zpět do našeho ubytování.
Další ráno mělo podobný průběh, po snídani, jsme byli nasazeni opět v Lounkách na čistění komunikací, které byly zanešeny opravdu velkým nánosem Bahna.
A tímto náročným programem jsme pokračovali další dva dny, kdy naší prací bylo čerpání všech možných prostor,čištění komunikací a na závěr tohoto zásahu na nás čekala velká práce v podobě odčerpání a odbahnění sportovního Areálu v Roudnici nad Labem.
Po dlouhých a vyčerpávajících dnech jsme se ráno 12.6. po poděkování od Představitelů obce,kteří si pro nás připravili pěkné věcné dary jako památku na tuto výpomoc jsme se odebrali zpět k domovu.
Je třeba říci,že jsme opravdu využili všechnu naši techniku,bez které bychom toho jen stěží tolik zvládli.
Děkujeme místnímu krizovému týmu za skvělou starost o ubytování, skvělé jídlo a prostě vše co nám na očích viděli a těšíme se, že příště se shledáme při veselejší příležitosti.