Únik provozních kapalin z nákladního automobilu v obci Moutnice

09:22 vyhlášen KOPIS poplach : únik provozních kapalin
z nákladního automobilu v obci Moutnice – jednalo se o únik
většího množství hydraulického oleje z nádrže nákladního
vozidla soukromého dopravce po technické závadě
09:30 výjezd DA Avia 30 s osádkou 1+2 ( Riedl Zdeněk, Havránek
Václav a Josef Gargula st.)
Naše jednotka se ihned po příjezdu na místo zásahu, kterým byla frekventovaná část silnice před místní restaurací U Hložků neprodleně nahlásila veliteli zásahu z HZS stanice Židlochovice. Ten jí vydal patřičné rozkazy – řízení dopravy v místě zásahu a pomoc při likvidaci vyteklého hydraulického oleje z nádrže nákladního automobilu po technické závadě za pomoci sorbentu. Na místě zásahu se již nacházela i Policie ČR, která s řidičem sepsala protokol. Nejvíce zasažena byla plocha před místní restaurací U Hložků. Sorbent nebyl napoprvé zcela úspěšný a tak se jeho použití muselo opakovat ještě jednou. Za pomocí košťat a lopat byl použitý sorbent uložen do předem připravených nádob a následně bude ekologicky zlikvidován. Po konečném úklidu a závěrečném průzkumu tak mohl velitel zásahu rozhodnout o ukončení zásahu. Naše jednotka byla odeslána zpět na svoji základnu. Dílčí zprávu o zásahu po vypsání zašleme v elektronické podobě na stanici do Židlochovic.
11:00- návrat jednotky na základnu, vypsání jízdního výkazu, akceschopnost
jednotky nahlášena na Kopis.