Únik nebezpečných látek na vodní plochu v obci Moutnice

12:33 vyhlášen KOPIS poplach : únik nebezpečných látek na vodní
plochu v obci Moutnice – jednalo se o únik většího množství
ropných látek – nafty z nádrže soukromého majitele RD do
místního moutnického potoka.
12:40 výjezd CAS 32 T 148 s osádkou 1+3 ( Oprchal Petr, Dostál
Richard, Husák Petr a Josef Gargula st.)
Naše jednotka se na místo zásahu dostavila jako první. Velitel zásahu provedl průzkum, kterým bylo zjištěno, že do místního moutnického potoka v délce cca 200 metrů uniklo neznámé množství ropné látky, pravděpodobně nafty, která se nachází na vodní ploše v prostoru za Orlovnou směrem k čističce. Průzkumem bylo rovněž zjištěno, že ropná látka vytéká do potoka z odpadové roury svedené přes zahrady z blíže neurčeného rodinného domu. Na místo zásahu se mezitím dostavila jednotka profesionálních hasičů z HZS, stanice Židlochovice. V prostoru za mostkem u Orlovny byla vybudována norná stěna, která měla za úkol s pomocí sorbentu zachytit plovoucí ropné látky a zamezit tak jejich dalšímu rozšíření do okolí. Kontaminovaný sorbent byl za pomocí podběráku vyloven a uložen do speciální nádoby, aby později došlo k jeho ekologické likvidaci. Na místě zásahu se v té době nacházela již i Policie ČR, starosta obce Ing. Drahonský a přivolaní pracovníci z odboru životního prostředí. Ti prováděli šetření celé záležitosti s následným určením viníka této události. Pracovníci odboru životního prostředí svým měřením zjistili, že díky včasnému a rychlému zásahu nedošlo k žádné ekologické havárii. Po úplné likvidaci všech ropných látek z vodní plochy a po konečném úklidu použitého materiálu a závěrečném průzkumu, tak mohl velitel zásahu rozhodnout o ukončení zásahu.
Naše jednotka se tak mohla vrátit zpět na svoji základnu. Dílčí zprávu o zásahu po vypsání zašleme v elektronické podobě na stanici do Židlochovic.
14:30- návrat jednotky na základnu, vypsání jízdního výkazu, akceschopnost
jednotky nahlášena na Kopis.