Poplach – teroristický útok na Čepro Klobouky u Brna – taktické cvičení

09:06 vyhlášen KOPIS poplach : požár, průmyslové a zemědělské
objekty, sklady – jednalo se taktické cvičení složek IZS – fingovaný teroristický útok na nádrže s pohonnými
hmotami v areálu skladu Čepro Klobouky u Brna
09:16 výjezd CAS 32 T 148 s osádkou 1+2 (Kohoutek Petr , Oprchal Petr
a Josef Gargula st.)
Naše jednotka se ihned po příjezdu na místo zásahu nahlásili veliteli zásahu. Ten naši jednotku informoval o tom, že se jedná o taktické cvičení složek IZS, které má za úkol prověřit činnost všech jednotek při simulovaném teroristickém útoku neznámých pachatelů na nádrže s pohonnými hmotami v areálu společnosti Čepro Klobouky u Brna.
Výbuch poškodil obvodový plášť nádrže i přívodní potrubí, vyřadil z provozu stabilní hasicí zařízení na těžkou pěnu a nádrž o obsahu 10 tisíc krychlových metrů hořlavé kapaliny 1. třídy začala hořet. Cílem bylo procvičit akceschopnost jednotek požární ochrany a dalších složek integrovaného záchranného systému, jejich taktiku a součinnost při likvidaci požáru velkého rozsahu i jeho následků. Krajské operační a informační středisko vzhledem k velkému rozsahu události vyhlásilo III. nejvyšší stupeň požárního poplachu pro 19. profesionálních i dobrovolných jednotek z Břeclavska, Hodonínska a Brněnska. Naše jednotka byla určena k doplnění prvního a druhého „B“ proudu při ochlazování hořící nádrže s pohonnými hmotami. K monitorování ovzduší v okolí požáru na místo zásahu vyjela také skupina chemiků školícího střediska HZS JmK v Tišnově s mobilní laboratoří.
Do areálu v Kloboukách vyjeli také policisté, zdravotníci Vodní záchranné služby ČČK Nové Mlýny, pracovníci odboru životního prostředí Městského úřadu v Hustopečích i Krajského úřadu Jihomoravského kraje, o zázemí zasahujících hasičů a příslušníků dalších složek IZS se starali aktivisté Diecézní charity z Břeclavi.
V náročných podmínkách mrazivého počasí hasiči k ochlazení a uhašení nádrže postupně nasadili 12 vodních proudů, z nichž část pro účely cvičení nahrazovala těžkou pěnu. Po vyčerpání zásob vody v cisternách zřídili dálkovou dopravu vody z místní hydrantové sítě i požární nádrže. Ke koordinaci jednotlivých činností byl zřízen štáb velitele zásahu.
Při zásahu nebyl nikdo zraněn, podle scénáře cvičení poskytli zdravotníci Vodní záchranné služby pomoc figurantovi – pracovníkovi areálu, který se zranil na noze. Celkem se cvičení s téměř 30 zásahovými vozidly zúčastnilo přes 100 záchranářů.
Po závěrečném nástupu všech zúčastněných složek a celkovém vyhodnocení dnešního taktického cvičení, které bylo hodnoceno kladně, byly všechny jednotky postupně odeslány zpět na své domovské základny.
12:30- návrat jednotky na základnu, vypsání jízdního výkazu, akceschopnost
jednotky nahlášena na Kopis.