Technický zásah

19:30 – 20:20 Technický zásah – autohavárie osobního automobilu
Na telefon. výzvu starosty naší obce Ing. Drahonského asistovali
členové naší zásahové jednotky při dopravní nehodě osobního automobi-
lu v naší obci. Mladá posádka vozidla Fiat Palio Weekend nezvládla
průjezd zatáčkou v Rozárii při výjezdu z obce na Brno a nezkušená
řidička v nepřiměřené rychlosti vyjela z vozovky a narazila do blízkého
sloupu elektrického vedení.
Prudkým nárazem byla zdemolována celá přední část vozu. Došlo ke
zranění všech tří členů posádky – ty rychlá zdravotnická služba odvezla
na odborné vyšetření do nemocnice. Náraz do sloupu způsobil přetržení
dvou drátů el. vedení, čehož důsledkem v části naší obce došlo k přeru-
šení dodávky el. energie – ihned byli vyrozuměni pracovníci elektrá-
ren. Členové naší jednotky asistovali Policii ČR při organizaci dopravy
v místě nehody, zdravotnické službě vypomohli se zraněnými účastníky
této nehody a rovněž odtahové službě pomohli naložit vrak automobilu
na odtahový vůz. Po té byl tento zásah velitelem ukončen.
Zásahu se účastnili : velitel jednotky Josef Gargula st.,Formánek R.,
Riedl Z., Husák Petr.

palio-ol