Požár stodoly v Žatčanech

23:05 vyhlášen KOPIS požár stodoly v Žatčanech
23:11 výjezd T148 CAS 32 s osádkou 1+2 (Putna Tobiáš, Matula Mojmír,
Husák Vít ml.)
Další členové výjezdové jednotky drželi pohotovost v hasičské zbrojnici
pro případ výjezdu i s druhým vozidlem DA Avia, což se během krátké
chvíle potvrdilo.
23:21 vyjíždí DA Avia 30 s osádkou 1+4 ( Riedl Zdeněk, Husák Petr, Dostál Zdeněk,
Dostál Richard a Novotný Petr )
Již v době příjezdu bylo patrno, že plameny zachvátily celou střechu stodoly,
jakož i dřevěná vrata. Naše výjezdová jednotka se ihned po příjezdu
na místo zásahu nahlásila veliteli místní jednotky, který zásahu velel. Ten
vydal naší jednotce rozkaz k rozvinutí bojového proudu „C“, aby tak pod-
pořila v hašení místní jednotku. Naše družstvo se ihned dalo do hašení
střechy z pravé strany objektu a rovněž se jí podařilo strhnout hořící vrata
stodoly. V tomto okamžiku se na místo zásahu dostavila profesionální jed-
notka ze stanice Židlochovice a její velitel převzal velení zásahu. Hrozilo
rovněž nebezpečí, že plameny přeskočí na vedlejší budovy, jelikož stodola
stálá v řadové zástavbě. Tomu se díky rychlému a účinnému zásahu po-
dařilo včas zabránit. Velitel zásahu poté vyslal dva členy naší jednotky v
dýchací technice k hašení požáru z vnitřku objektu. Požár byl lokalizován
ve 23:53 hod. V této době již byla na místě zásahu i naše druhá jednotka,
která se ihned po nahlášení veliteli zásahu zapojila do záchranných prací –
rozebírání dřevěných konstrukcí a vynášení věcí z objektu. Později velitel
zásahu vydal rozkaz ke stržení obou štítových zdí, které hrozily zřícením.
Po ukončení zásahu byla naše jednotka s DA Avia odeslána velitelem
zásahu na domovskou základnu. Družstvo s T 148 CAS 32 bylo ponecháno
na místě, aby společně s místní jednotkou provedla úplné dohašení a
kontrolu a dozor nad požářištěm. Tato jednotka ještě před odjezdem na
základnu doplnila naši cisternu vodou z místního hydrantu .
00:30 návrat DA Avia s osádkou 1+4 na základnu. Jednotka svůj příjezd nahlásila na operační středisko.stodola-1-300x200 stodola-2-300x200 stodola-3-200x300

02:13 návrat T 148 CAS 32 s osádkou 1+2 na základnu. Družstvo doplni-
lo vozidlo suchými hadicemi, mokré pověsilo do věže na usušení.
Rovněž tato jednotka svůj příjezd ohlásila na operační středisko.
Zápis vypracoval jednatel SDH Z. Riedl.