Technický zásah : únik ropných látek v obci Moutnice

16:40 vyhlášen starostou obce technický zásah : únik ropných látek
v obci Moutnice – jednalo se o proraženou nádrž nákladního
vozidla Avia České pošty z které uniklo větší množství nafty
16:50 výjezd DA Avia 30 s osádkou 1+3 ( Formánek Roman, Riedl
Zdeněk, Putna Tobiáš a Novotný Pavel )
Naše jednotka byla starostou obce Ing. Drahonským, jako zřizovatelem jednotky, vyslána na telefonické oznámení k likvidaci úniku ropných látek (nafty) v obci Moutnice z proražené nádrže nákladního automobilu Avia České pošty. Jednotka svůj výjezd nahlásila neprodleně na Kopis. Ihned po příjezdu na místo zásahu, kterým bylo podle nahlášení volné prostranství u pobočky České pošty v Moutnicích vydal velitel zásahu Z.Riedl patřičné rozkazy. Jednotka provedla průzkum, kterým bylo zjištěno, že z vozidla Avia ČP unikla z proražené nádrže nafta o celkovém objemu cca 70 l. Nafta unikala během celé jízdy přes naši obec při příjezdu od Jaloviska k pobočce České pošty. Zasaženo bylo tak více jak cca 2-3 km. místní komunikace a dalším průzkumem pak bylo zjištěno, že nafta je rozlita i mimo obec v délce dalších cca 2-3 km. Nejvíce zasažena únikem ropných látek byla hlavní křižovatka v obci (tzv. trojúhelník) a prostranství před Českou poštou. Velitel zásahu vydal jednotce rozkaz k úklidu vozovky za pomoci sorbentu a řízením dopravy v místě zásahu, pořídil fotodokumentaci všech zasažených míst. Všechny tyto skutečnosti neprodleně nahlásil na Kopis a vyžádal si příjezd profesionální jednotky HZS ze stanice Židlochovice a také Správu a údržbu komunikací. Po příjezdu jednotky ze Židlochovic předal velitel zásahu velení profesionální jednotce. Došlo k zasypání posledních zasažených míst v obci pomocí sorbentu a k přivolání zástupce obecního zastupitelstva. Po příjezdu SUS, která bude provádět konečnou očistu a následný úklid vozovky, tak mohl velitel zásahu rozhodnout o ukončení zásahu. Naše jednotka mu odevzdala řádně vypsanou dílčí zprávu o zásahu a také všechny iniciály (jméno, číslo OP, SPZ atd.) získané od řidiče inkriminovaného vozidla České pošty. Naší jednotce se dostalo pochvaly za provedený zásah a byla odeslána zpět na svou základnu.
18:35 návrat jednotky na základnu, vypsání jízdního výkazu, úklid
použitého materiálu, akceschopnost jednotky nahlášena na Kopis.