Požár – lesní, polní porost, tráva za Moutnicemi

17:40 vyhlášen KOPIS poplach – požár – lesní, polní porost, tráva –
jednalo se o nahlášený požár stohu slámy za Moutnicemi ve směru
na Jalovisko , byl vyhlášen I.stupeň poplachu.
17:45 výjezd CAS 32 T 148 s osádkou 1+3 ( Riedl Zdeněk, Novotný
Pavel,Dostál Richard a Žáček Lukáš )
17:50 výjezd DA Avia 30 s osádkou 1+3 ( Husák Petr, Čermák Jiří,
Dohnálek Ctibor a Dohnálek Jiří ml. )
Naše jednotka se na místo zásahu dostavila jako první. Již v době příjezdu bylo průzkumem za jízdy z vozidla zjištěno, že se jedná o plně rozvinutý požár stohu balíků čerstvé slámy o rozloze cca 7×15 m., který byl celý v plamenech. Jednotka zaujala bojové postavení a velitel rozhodl o rozvinutí jednoho bojového proudu „C“, nicméně vzhledem k rozsahu zasažené plochy se nechá celý stoh za neustálého dohledu vyhořet. Jeho uhašení by bylo vzhledem k množství nasazených sil a prostředků neefektivní a zachráněné hodnoty by byly v podstatě nulové. To už se na místo zásahu dostavila jednotka profesionálních hasičů ze stanice Židlochovice a vzápětí po nich i druhé naše družstvo s vozidlem DA Avia a následně jednotky SDH Žatčany a SDH Šitbořice. Velení si převzal velitel jednotky ze Židlochovic a ten potvrdil naši verzi, že stoh se nechá vyhořet, jelikož stojí na opuštěném místě daleko za obcí a nehrozí další rozšíření požáru. Na místo byl telefonicky povolán majitel hořícího stohu – předseda družstva Agromonet Moutnice. Po sepsání všech potřebných formalit byly ostatní jednotky po vypsání a odevzdání dílčí zprávy o zásahu odeslány zpět na své základny. V té době již zaměstnanec družstva Agromonet s traktorem a pluhem začal oborávat stoh, aby tak zamezil případnému rozšíření ohně na strniště slámy. Na místě zásahu tak byla ponechána pouze domácí jednotka s CAS 32 T 148 s osádkou 1+2 jako dozor nad požářištěm. Druhé naše družstvo stejně tak jako i profesionální hasiči ze Židlochovic se vrátili zpět na základnu. Naše jednotka se na místě zásahu zdržela zhruba ještě jednu hodinu, kdy místo zásahu předala majiteli hořícího stohu, který si dozor a dohled bude zajišťovat vlastními zaměstnanci.
18:45 – návrat jednotky s DA Avia na základnu, vypsání jízdního výkazu,
akceschopnost jednotky nahlášena na Kopis.
19:35 – návrat jednotky na základnu, vypsání jízdního výkazu, doplnění vody,
úklid použitého materiálu, akceschopnost jednotky nahlášena na Kopis.
Následujícího dne došlo k vypsání zprávy o zásahu v elektronické podobě a jejímu odeslání na velitele stanice Židlochovice k dalšímu zpracování.