Technický zásah – odstranění a kácení stromů v obci

T15echnický zásah – odstranění a kácení stromů v obci, odstranění
starých sloupů el. vedení a nefunkční sirény ze střechy budovy
Orlovny
účast : Gargula Josef st., Havránek Václav, Husák Petr, Kohoutek Petr, Urban
Svatopluk, Novotný Petr, Novotný Pavel, Riedl Zdeněk, Hemala Stanislav,
Husák Václav a Gargula Tomáš + profesionální hasiči z CPS Brno – Lidická
s technikou AZ 30 Iveco Magirus + CAS K24 Liaz

01-300x224

Velitel naší jednotky byl starostou naší obce pověřen k technickému zásahu, který měl za úkol pokácet v naší obci staré stromy o kterých bylo rozhodnuto na zasedání obecního zastupitelstva. Dále mělo dojít k prořezání a odstranění větví ze stromů u hřbitova, které zasahují nad hroby a do cesty. V neposlední řadě bylo předmětem tohoto technického zásahu odstranění staré nefunkční sirény a starých sloupů elektrického vedení ze střechy budovy místní Orlovny. A nejtěžším a nejsložitějším úkolem bylo vyčištění a kontrola okapových svodů na budově naší kostelní věže.
Naše jednotka se tohoto zásahu účastnila v hojném počtu mužů, nicméně na pomoc nám přijeli naši kolegové, profesionální hasiči z CPS v Brně na Lidické se svojí technikou AZ 30 Iveco Magirus a CAS K24. Naši kamarádi této pomoci využili jednak k výcviku „pilařů“, kteří se tak mohli zaučovat a zdokonalovat při práci s motorovou pilou a také k výcviku práce ve výškách s AZ 30 Iveco Magirus.
Část naší jednotky pomáhala při kácení stromů v obci a při následném úklidu a odvozu pořezaných kmenů a větví ze stromů. Rovněž tak měli možnost se něčemu přiučit a „pochytit“ pár dobrých rad od velitele výcviku pilařů.

14-300x225 16-300x225 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 221-225x300 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Další členové osobně asistovali při sundávání sirény a sloupů el. vedení ze střechy Orlovny. Náročný zásah pomocí žebříku AZ 30 si vyžadoval opravdu chladnou hlavu a profesionální pomoc a zručnost našich kolegů, prof. hasičů bez nichž bychom tento náročný úkol nezvládli. Rovněž jsme zajišťovali a organizovali dopravu v místě zásahu na hlavním tahu Brno – Hodonín.

04-300x224 021-300x224

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 06-300x224 031-300x224

07-300x224 08-300x224 09-300x224 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

13-300x224

Nakonec nás čekal nejtěžší úkol – kontrola a vyčištění okapových svodů na kostelní věži. Zde jsme již byli zcela odkázáni na pomoc kolegů z CPS Brno-Lidická. Ti se nakonec museli k okapovým svodům slanit z koše na výsuvném rameni žebříku a ručně vyčistit rýny od nánosů starého listí a jiných nečistot. Po odstranění došlo k propláchnutí za pomocí jednoho proudu.

231-300x225 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 251-300x225 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 321-300x224

Všem zasahujícím členům naší jednotky i kolegům, profesionálním hasičům patří naše velké poděkování a uznání za pomoc a odvedenou práci.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

15:00 – návrat jednotky na základnu, úklid výstroje a použité výzbroje.
Technický zásah probíhal od 10:00 – 15:00 hod.