Dopravní nehoda 1 x OA u čerpací stanice Moutnice

16:05 vyhlášen KOPIS poplach : dopravní nehoda 1 x OA – jednalo se
dopravní nehodu jednoho osobního automobilu bez zranění při výjezdu z
Moutnic v zatáčce u benzínové čerpací stanice ADOSA
16:09 výjezd T 148 CAS 32 s osádkou 1+2 (Kohoutek Petr, Žáček Lukáš
a Dostál Richard)
16:15 výjezd DA Avia s osádkou 1+4 (Riedl Zdeněk, Dostál Zdeněk,
Formánek Roman, Hrdý Václav a Husák Petr)
Naše jednotka se dostavila na místo zásahu jako první. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu jednoho osobního automobilu bez zranění. Řidič nezvládl řízení a při výjezdu z Moutnic ve směru na Brno skončil s vozidlem po smyku mimo vozovku v poli po levé straně nedaleko čerpací stanice ADOSA. Řidič nebyl zraněn, nejevil ani známky šoku. Jednotka učinila základní protipožární opatření a pomáhala s organizací dopravy v místě nehody.

011-300x224

V té době se na místo zásahu již dostavila jednotka profesionálních hasičů ze stanice v Židlochovicích, která si převzala řízení zásahu. Byly zjištěny uniklé provozní kapaliny a náplně z vozidla a ty byly zasypány za pomocí sorbentu.

022-300x224

Následně byly i s kontaminovanou půdou odebrány do sběrných nádob a budou odevzdány k ekologické likvidaci.

032-300x224

041-300x224

V té době již na místě zásahu nebyla naše jednotka s technikou T 148 CAS 32, která byla záhy odeslána velitelem zásahu zpět na základnu. Druhá jednotka měla vyčkat do příjezdu Policie ČR, nicméně nakonec se ukázalo, že ta nebyla k této nehodě vůbec vyslána. Jelikož havarované vozidlo nebylo překážkou, ani nijak jinak nebránilo v silničním provozu, jelikož skončilo mimo vozovku, musí si majitel havarovaného vozu zabezpečit vyproštění a odvoz vozidla sám, na své vlastní náklady. Velitel zásahu tak mohl rozhodnout o ukončení tohoto zásahu. Naše jednotka poklidila použitou výzbroj a materiál a po předání dílčí zprávy o zásahu byla odeslána zpět na svoji domovskou základnu.
16:35 návrat T 148 CAS 32 na základnu, úklid výstroje a výzbroje, vypsání
jízdního výkazu, akceschopnost jednotky nahlášena na Kopis.
16:55 návrat druhého zasahujícího vozidla DA Avia 30 – úklid použité
výstroje a výzbroje, vypsání jízdního výkazu, akceschopnost jednotky
nahlášena na Kopis.22