Technická pomoc , odstranění nebezpečných stavů

07:54 vyhlášen KOPIS výjezd – technická pomoc , odstranění nebezpečných stavů – jednalo o se uvolněnou plechovou střechu z přístavku za domem p. Janouška, která odletěla vlivem silného větru na stodolu p. Hrdličky.
07:59 výjezd T 148 CAS 32 s osádkou 1+2 (Oprchal Petr, Gargula Josef st. a Riedl Zdeněk) Velitel naší jednotky byl požádán o pomoc při odstraňování plechové střechy z přístavku za RD p. Janouška, která se vlivem silného větru ocitla celá včetně krovů na střeše sousední stodoly p.Hrdličky. Velitel oznámil tento technický zásah na KOPIS. Naše jednotka vyjížděla k tomuto technickému zásahu bez vyhlášení poplachu za pomocí sirény, pouze díky novému systému svolávání mužstva za pomocí SMS zpráv. Po příjezdu na místo zásahu provedla naše jednotka průzkum, kterým bylo zjištěno, že celá plechová střecha je na sousední střeše stodoly a navíc je zaklíněna v koruně vzrostlého ořechu, který se stavením sousedí.

strecha-300x224

Silné povětrnostní podmínky, které v tu dobu panovaly neumožňovaly naší jednotce efektivního zásahu, ba naopak hrozilo nebezpečí zranění, či pádu hasičů z šikmé střechy. Velitel jednotky se proto rozhodl, že střechu jednotka ukotví za pomocí lan tak, aby nedošlo k jejímu náhlému samovolnému sesunu a neohrozila tak ještě někoho na zdraví, či majetku.

nejdriv-bylo-plechy-potreba-zajistit-300x224

Jednotka vše nahlásila na KOPIS a vrátila se zpět na základnu. Samotnou likvidaci nebezpečného stavu a rozebrání plech. střechy provedla naše jednotka až v odpoledních hodinách, kdy ustal silný vítr. Jednotce se za pomocí nastavovacích žebříků, háků a páčidel podařilo opatrně rozebrat jednotlivé díly plechové střechy a ty spustit pomocí lan na zem.

jak-na-to-pujdeme-300x224

Jednotka byla také nucena za pomocí motorové pily a se souhlasem majitele uříznout některé z větví ořechu, které jí bránily v zásahu. Největší problém však byl se zaklíněnými dřevěnými trámy ve větvích vzrostlého ořechu. Jednotka musela při jejich odstraňování postupovat velice opatrně a obezřetně, část se jich podařilo sundat přímo ze střechy, některé musely být uvolněny přímo ze stromu.

tramy-ve-vetvich-224x300

Nicméně i to se naší jednotce podařilo s úspěchem uskutečnit. Nikdo z členů jednotky se při tomto náročném zásahu nezranil a jednotka rovněž nezpůsobila žádné újmy na majetku, který přímo se zásahem souvisel. Jednotka ještě pomohla postiženému majiteli uklidit jednotlivé části plechové střechy a poté se vrátila zpět na svoji základnu.

a-je-to-dole-300x224

14:30 – návrat jednotky na základnu, úklid výstroje a použité výzbroje, vypsání jízdního výkazu, akceschopnost jednotky nahlášena na KOPIS za pomocí vysílačky.