Technicko-taktické cvičení.Požár školy v Těšanech

2.června   – 08:04    vyhlášen KOPIS požár základní školy v Těšanech v pro-

                                storách tělocvičny.
                               ( jednalo se technicko-taktické cvičení pro zjištění doje-
                                zdu a koordinace jednotek hasebního obvodu Židlocho-
                                vicko)
                 08:09    výjezd T 148 CAS 32 s osádkou 1+3 (T.Putna, Oprchal
                                Petr, Dostál Zd., Žáček L.)
                                Další členové výjezdové jednotky drželi pohotovost v hasičské
                                zbrojnici : Riedl Z., Gargula st.,Matula M., Husák V. ml.
                                Dohnálek Jiří, Novotný Pavel
                                Po příjezdu na místo zásahu se naše výjezdová jednotka nahlásila ve-
                                liteli zásahu a plnila dané úkoly dle jeho rozkazu. Dva členové
                                naší jednotky (nositelé dýchací techniky) byli odesláni do pro –
                                stor „hořící“ školy, aby zde pátrali po ztracených osobách. Další
                                dva zatím rozvinuli jeden „C“ proud a poté byli kvůli doplňová-
                                ní vody vyzváni velitelem zásahu k rozvinutí vedení od nedale-
                                kého hydrantu.
                08:20     výjezd DA Avia s osádkou 1+3 (Riedl ,Gargula st., Matu-
                                la M., Novotný Pavel)
                               Po příjezdu na místo zásahu se nahlásili veliteli zásahu,ale jejich
                               zásahu již nebylo zapotřebí. Po ukončení zásahu se všechny zú –
                               častněné jednotky seřadily před budovou školy, kde proběhlo vy-
                               hodnocení celého zásahu a poté byla naše jednotka odeslána zpět
                               na základnu.
                 09:30    návrat DA Avia s jednotkou na základnu – úklid materiálu
                 09:45    návrat T 148 CAS 32 na základnu – doplnění materiálu