Požár trávy v Blučině

1.dubna –    16:40   vyhlášen KOPIS požár trávy na kopci „Výhon“ v Blučině
                      16:45   výjezd T 148 CAS 32 s osádkou 1+3 ( Kohoutek P., Žáček L.,
                              Husák Petr, Husák Vít ml. )
                              Další členové výjezdové jednotky drželi pohotovost v hasičské
                              zbrojnici : Riedl Z., Gargula J. st.+ml., Havránek V., Dohnálek
                              Ct. Po 15 min. velitel jednotky pohotovost zrušil.
                              Po příjezdu na místo zásahu se naše výjezdová jednotka nahlásila ve-
                              liteli zásahu. Požár trávy byl v době příjezdu již lokalizován a zásah
                              naší jednotky již nebyl nutný. Veliteli zásahu byla předána zpráva o
                              zásahu a ten poté odeslal naší jednotku na základnu.
               17:40    návrat jednotky na základnu