Požár dvou stohů slámy za Moutnicemi

10.června – 19:20   vyhlášen KOPIS požár dvou stohů slámy za Moutnicemi ve

                              směru na Brno po tel. ohlášení náhodného svědka.
               19:25    výjezd T 148 CAS 32 s osádkou 1+3 ( Formánek R.,Oprchal
                              Petr, Gargula ml., Žáček L.)
                              Další členové výjezdové jednotky drželi pohotovost v hasičské
                              zbrojnici : Riedl Z., Gargula st.,Matula M., Novotný Pavel
                              Po příjezdu na místo zásahu, kam byla vyslána pouze naše je-
                              dnotka a tudíž i celému zásahu velila, se jala průzkumu daného
                              místa. Bylo zjištěno, že se jedná o dva malé stohy staré slámy,
                              které jsou již téměř vyhořelé a není nutno žádného většího zá-
                              sahu ( např. odorání části orné půdy okolo stohů ). Pravděpo –
                              dobnou příčinou vzniku požáru bylo úmyslné založení. Po pří-
                              jezdu státní policie se náš velitel zásahu pokusil s příslušníky
                              vyzvednout v místě bydliště majitele pozemku (místní Agro –
                              Monet), leč bezúspěšně. Bylo ovšem nutné zorganizovat požární
                              Dozor nad požářištěm po dobu než sláma zcela vyhoří a nebude
                              již hrozit opětovné vznícení ohně. Proto veelitel zásahu rozhodl
                              o pravidelné kontrole požářiště, která bude probíhat průběžně
                              až do úplného vyhoření.
               21:40    návrat jednotky s technikou T 148 CAS 32 na základnu
                              Po celou noc naše jednotka vyjížděla s technikou na pravidel –
                               nou obhlídku požářiště.
11.června –          Velitel zásahu Petr Oprchal v 9:30 hod. oficiálně ukončil zásah,
                               kdy bylo již zcela patrno, že nehrozí opětovné vznícení doutnající
                               slámy.Ukončení zásahu nahlášeno na KOPIS.