Technická pomoc – silný vítr 2

Dalším zásahem ke kterému byla JSDH Moutnice dne 11.12.2017 vyslána byla technická pomoc –
smrk spadený na dráty el. vedení.
Událost byla ohlášena v 16:55. JSDH Moutnice, jejíž členové se nacházeli na základně ještě
z předešlého zásahu vyjela do dvou minut na místo s oběma vozidly. Místo se nacházelo na
křižovatce mezi místní farou a školou. Vzrostlý smrk byl zavěšen na drátech vysokého napětí.
Jednotka provedla zabezpečení místa a začala usměrňovat dopravu v místě, dále byla na místo
povolána pohotovostní služba energetiků a výšková technika ze stanice PS Židlochovice, po příjezdu
obou složek došlo k vypnutí elektrického proudu a za pomocí plošiny postupné odřezání stromu. Poté
ještě energetik provedl opravu vedení a plošina i pohotovost E ON mohli odjet. Naše jednotka ještě
provedla rozřezání stromu na menší části a úklid stromu z komunikace a poté se rovněž v čase 19:23
vrátila zpět na základnu.
Během tohoto zásahu byla jednotce ohlášena poškozená střecha na střeše domu nacházejícího se
v blízkosti, a protože se na místě nacházelo větší množství členů naší jednotky, mohla část jednotky
zasáhnout u této události. Jednotka na místě provedla doplnění střešních tašek do chybějícího místa
na střeše a zamezila tak odpadávání další krytiny ze střechy. Poté se vrátila zpět k původní události.
Počet členů jednotky u události: 12