Technická pomoc – silný vítr 1

Dne 11. Prosince 2017 se přes naši obec přehnal velmi silný vítr, který měl na svědomí hned několik
událostí, které si vyžádali naši pomoc.
Prvním zásahem toho dne byla technická pomoc – odstranění stromu. Událost nám byla ohlášena
v 15:42 a v 15:46 jsme již byli na cestě k místo zásahu s vozidlem CAS. Po příjezdu na místo události,
které se nacházelo za naší obcí směrem k obci Jalovisko byla nalezena část ovocného stromu
ulomeného na komunikaci . Tuto větev jsme bez použití motorové pily odstranili z komunikace a po
úklidu místa se jednotka v 16:02 vrátila zpět na základnu.
Ujetá vzdálenost: 3 km.