Technická pomoc – silný vítr 3

Poslední událost dne 11.12.2017 byla technická pomoc ohlášená v 21:03.
Jednalo se o vyvrácený nízký stromek a několik popadaných větví na komunikaci spojující obce
Moutnice a Těšany vedoucí rovnoběžně se silnicí II/380. JSDH Moutnice na místo vyjela v 21:07
s vozidlem CAS. Po odstranění všech překážek z komunikace se jednotka vrátila v 21:30 zpět na
základnu.