Požár nízké budovy v Těšanech č. 411

09:13 vyhlášen KOPIS požár nízké budovy v Těšanech č.p. 411 – byl
nahlášen podezřelý, stoupající dým z rodinného domku –
jednalo se o prověřovací cvičení, které vyhlásil nový velitel stanice
Židlochovice npor. Ing. Kocman
09:18 výjezd T 148 CAS 32 s osádkou 1+2 (Oprchal Petr, Gargula Josef st.
a Riedl Zdeněk)
Naše jednotka se dostavila na místo zásahu jako druhá v pořadí. Letos již po druhé nehoukala při vyhlášení poplachu siréna a tak naše jednotka vyjela jen díky novému systému svolávání mužstva za pomocí SMS zpráv. Po příjezdu na místo zásahu velitel nahlásil náš příjezd veliteli zásahu, kterým byl v té době velitel místní jednotky SDH Těšany. Ten naší jednotce vydal rozkaz provézt průzkum půdních prostor rodinného domu odkud má stoupat podezřelý dým. Jednotka si vzala na pomoc náš výsuvný žebřík, který ji umožnil překonat cihlovou zeď, kterou byl tento krajní dům obehnán a za pomocí nastavovacího žebříku se jí podařilo proniknout do půdních prostor RD. Přístup byl ztížen hustým porostem zahrady, která nebyla udržována. Naše jednotka rozvinula jeden bojový proud pro případ potřeby. Průzkumem půdy nebylo zjištěno žádné ohnisko požáru, nebyla zde nalezena žádná osoba. Tyto skutečnosti byly za pomoci vysílačky nahlášeny veliteli zásahu, kterým v té době již byl velitel jednotky profesionálních hasičů ze stanice Židlochovice, která se dostavila na místo. Ten nařídil naší jednotce provést odvětrání půdních prostor vytvořením průduchů ve střeše nadzvednutím střešních tašek. Jednotka tento rozkaz ihned splnila a čekala na další pokyny velitele zásahu.
Následovalo ukončení zásahu a svolání všech jednotek na nástup, kde proběhlo vyhodnocení tohoto prověřovacího cvičení, kterým si chtěl nový velitel stanice Židlochovice npor. Kocman prověřit akceschopnost a připravenost jednotek. Poděkoval všem zúčastněným za profesionální přístup a zásah, nicméně vytknul některé drobné chyby a nedostatky jichž jsme se dopustili. Po odevzdání dílčí zprávy o zásahu byla naše jednotka odeslána zpět na svoji domovskou základnu.
Účast jednotek : HZS Židlochovice, SDH Těšany, SDH Moutnice, SDH Žatčany a
SDH Šitbořice
10:15 – návrat jednotky na základnu, úklid výstroje a výzbroje, vypsání jízdního
výkazu, akceschopnost jednotky nahlášena na Kopis za pomocí vysílačky.