Technická pomoc – Nesvačilka

V Sobotu 10. Září v čase 14:46 byla JSDH Moutnice vyslána k likvidaci nebezpečného hmyzu do obce

Nesvačilka.

Jednotka vybavená pomůckami pro tento typ zásahu, vyjela na místo, které se nacházelo v bytovce

kde se pod střechou nacházelo vosí hnízdo. Po provedeném průzkumu na místě, bylo zjištěno, že se

k hnízdu nelze dostat půdním prostorem, a proto byl použit nastavovací žebřík po kterém se hasiči

dostali k místu, kde odkryli část krovu a poté již mohli nasadit sprej na likvidaci hmyzu.

Po úklidu veškerého vybavení se jednotka vrátila zpět na základnu.

Zasahujicí jednotky: JSDH Moutnice.

Návrat na základnu: 15:45.