Technická pomoc – vosí hnízdo

Dne 12.9.2016 vyjela JSDH Moutnice na žádost KOPIS k Technické pomoci do Moutnic. Jednalo se o

likvidaci vosího hnízda na kůlně rodinného domu, ve kterém bydlel silně alergický občan. Jednotka na

místo vyjela s vozidlem CAS 32 Tatra 148 v celkovém počtu 1+2.

Po příjezdu na místo byl proveden průzkum daného místa, a protože se hnízdo nacházelo v neurčitém

mezistropním prostoru, byla prozkoumána i půda kůlny. Poté jednotka aplikovala sprej proti hmyzu a

otvor, kterým vosy vylétali byl zaplněn montážní pěnou.