Požár strniště – Moutnice

8. Září 2016 byla jednotka moutnických hasičů povolána v 11:43 hod. společně s PS Židlochovice

k požáru strniště za obcí Moutnice směrem na Jalovisko o velikosti přibližně 20×1 m.

Naše jednotka vyjela k místu zásahu nejprve s dopravním automobilem a po průzkumu místa nasadila

na boj proti požáru jednoduché hasební prostředky, kterými zastavila plamenné hoření. Následně se

na místo dostavila i naše cisterna a to současně s židlochovickou jednotkou. Z naší cisterny byla

nasazena lafetová proudnice k prolití požářiště. Po této činnosti velitel profesionální jednotky nahlásil

likvidaci požáru a všichni zasahující se tak mohli vrátit zpět na své základny.

Návrat na základnu: 12:25

Zasahující jednotky JSDH Moutnice, PS Židlochovice

20160908_120005 20160908_120018