Silný déšť – Moutnický sport bar

8.července- 20:11   vyhlášen KOPIS poplach – výjezd kvůli živelné pohromě,
                             kdy se přes naši obec přehnal silný přívalový déšť, který zatopil
                             prostory nově otevřeného „Sport baru“ v budově místní Orlo –
                             vny.
                20:16   výjezd T 148 CAS 32 s osádkou 1+2 ( Kohoutek P., Opr –
                             chal Petr, Formánek R.)
                20:20   výjezd DA Avia 31 s osádkou 1+6 ( Putna T., Riedl Z., Do-
                             stál R., Husák Petr, Žáček L., Havránek V., Gargula st.)
                             Další zasahující členové jednotky, kteří se dostavili na místo
                             zásahu : Husák ml. + st., Novotný Petr, Dohnálek Ct., Dohnálek
                             Pavel st. + ml., Oprchal Pavel, Husák Pavel
                             Po příjezdu jednotky na místo zásahu se velení zásahu ujal Petr
                             Oprchal. Byl učiněn průzkum místa, kde bylo zjištěno, že v obje-
                             ktu se nachází něco přes půl metru vody a to jak v prostoru ka-
                             várny, tak i v přilehlé kuželkové dráze. V době příjezdu již byla
                             majitelem objektu odpojena elektřina. Jako prvořadý úkol bylo
                             velitelem zásahu určeno vynášení věcí ze zatopeného prostoru a
                             poté vyčerpání vody za pomocí PS 12 a kalového čerpadla. Veli-
                             tel zásahu si vyžádal pomoc na KOPIS, která k nám vyslala jed-
                             notku SDH Sokolnice, která již v době svého příjezdu nemusela
                             zasahovat. Po vyčerpání bylo ještě nutné zbylé množství vody
                             odstranit pomocí kýblů a hadrů.
               21:30    Zásah byl velitelem ukončen.
               21:40    návrat jednotky s DA AVIA 31 na základnu
               21:45    návrat jednotky s T 148 CAS 32 na základnu
                             Po návratu byl veškerý použitý materiál a prostředky očištěny a
                             uklizeny na svoje místo. Mokré hadice byly pověšeny do věže a
                             nahrazeny suchými.