Požár garáže v Újezdě u Brna

13.července-05:35   vyhlášen KOPIS požár garáže v Újezdě u Brna
                   05:40   výjezd T 148 CAS 32 s osádkou 1+3 ( Riedl Z., Dohnálek
                              Jiří ml., Dostál Zdeněk + Richard )
                              Po příjezdu na místo zásahu se velitel naší jednotky nahlásil u ve-
                              litele zásahu. Naše jednotka nezasahovala. V době našeho příje –
                              zdu byl již požár téměř zlikvidován. Posily byly povolány kvůli
                              obavám z možného rozšíření požáru na ostatní přilehlé garáže.
                              Jednalo se o řadovou zástavbu garaží, jejichž střechy byly po –
                              kryty lepenkou a hrozilo, že plameny přeskočí i na ostatní gará-
                              že, což se díky rychlému zásahu nestalo.
                  06:10    byla naše jednotka odeslána velitelem zásahu na základnu
                  06:25    příjezd jednotky na základnu, ohlášení na KOPIS