Praktická stáž a výcvik

Dne 14. Dubna 2013 jsme strávili 12 hodinovou směnu společně s příslušníky HZS Jmk, na stanici v Židlochovicích, jedná se o praktickou stáž a výcvik.
Ranní program nám začal v 7:00 kdy jsme se dostavili na stanici a dostali první pokyny, kam si můžeme odložit své vybavení . Po seznámení na stanici jsme se sešli v přednáškové místnosti, která byla pro nás vyčleněna. Byli jsme nadmíru spokojeni, protože všichni si více či méně přišli na své, kulečník, wifi připojení, velkoplošná televize. Jako první bod programu jsme dostali instruktáž jak se chovat na stanici a informace o tom, kdyby byl výjezd tak jak postupovat.
Po té jsme do programu zahrnuli snídani a již se schylovalo k praktickému výcviku v prostorách stanice a před garážemi. Praktický výcvik probíhal velmi efektivně a byl ro nás velkým přínosem. Veškeré činnosti, které jsme prováděli jsme nejdříve probrali teoreticky, posléze nám byli prakticky ukázány ze strany HZS a po té jsme již dostali na řadu my J …
Prvním úkolem bylo postavit žebřík a připravit ho do pracovní pozice. Úkol spočíval v tom, že jsme postup prováděli dle cvičebního řádu, s tím že jsme v závěru složený žebřík opřeli o štítovou stěnu stanice.
Při druhém úkolu jsme si vyzkoušeli stavění a rozkládání žebříku v prostorách kde není příliš místa, např. výtahové šachty apod.
K závěru praktické části jsme ještě vyzkoušeli útok do poschodí. Kde jsme měli provést, rozvinutí bojového vedení do budovy stanice a provést požární útok na kancelář velitele stanice v 1. NP. Tato část, byla asi nejvíce praktická a odnesli jsme si cenné rady a zkušenosti ! To už bylo kolem 13:30 tudíž čas oběda …
Po obědě měl následovat krátký odpočinek a zároveň příprava na teoretickou část výcviku, již v klidu v místnosti. Ale tuto činnost nám přerušil rozhlas s informacemi, že jednotka HZS Židlochovice vyjíždí k dopravní nehodě do Nosislavy a tak jak jsme byli ráno domluveni, jsme čekali jestli se ozve i signál pro nás. A přišel, z rozhlasu se ozvalo „vyjíždí SDH Moutnice“ . Někteří si vyzkoušeli rychlý sjezd po tyči do garáže, jiní šli po schodech. Proběhli povinné úkony před vyjetím družstva k zásahu a vydali jsme se k místu události.
Na místě zásahu jsme zjistili, že došlo k DN 1x AO, který uvízl mezi stromy, osádka vozidla byla v šoku, avšak bez zranění. Místo události jsme pomohli zabezpečit, vyčkali jsme na příjezd ZZS a dopravní policie ČR. Jelikož vozidlo se nacházelo ve svahu, byl povolán automobilový jeřáb, který posléze vyprostil havarované vozidlo. Zásah byl ukončen a vrátili jsme se zpět na základnu. Vrátili jsme se kolem 6 hodiny na stanici, kde jsme si připravili vybavení k odjezdu. Velitel směny s námi udělal lehký rozbor události, kde řekl nám slabší, ale i silnější stránky věci. A to již byl závěr naší 12 hodinové směny. Pomalu a jistě jsme se balili a připravovali k odjezdu domů.
Závěrem je nutno říci a poděkovat příslušníků stanice HZS Židlochovice ze směny B, za jejich trpělivost, za jejich čas a za jejich odborné rady, zkušenosti a kvality které nám předali. Děkujeme