Technická pomoc při sněhové kalamitě

Lokace: Moutnice
K prvnímu výjezdu letošního roku jsme byli vysláni v sobotu 23.2.. Na žádost starosty obce jsme byli vysláni k technické pomoci autům, zapadaných z důvodu silného sněžení a větru na komunikaci směr Telnice, a také směrem na Těšany.
Jednotce byl vyhlášen poplach v 11:15, a protože se někteří členové již nacházeli v hasičské zbrojnici vyjeli ještě v téže minutě.
Osádka Tatry 148 CAS 32 byla: velitel: Zdeněk Dostál, strojník Tobiáš Putna a Husák Václav
Na místo se poté pěšky dostavili Novotný Pavel, Žáček Lukáš a Dohnálek Vít.
Další členové zůstali v hasičské zbrojnici jako záloha
Nejdříve se jednotka vydala na komunikaci směrem na Telnici, kde provedla vytažení nákladního automobilu a jednoho traktoru s pluhem z příkopu. Poté po domluvě s traktoristou, který začal úsek pluhovat jsme postupně odhazovali v mezerách mezi auty stojícími v koloně navátý sníh, informovali jsme je a pomáhali roztláčet auta,které postupně mohli odjíždět.
Potom co byla všechna auta vyproštěna z komunikace jsme komunikaci uzavřeli po dobu nezbytně nutnou, kdy se pomocí čtyř traktorů, které se dostavili, podařilo komunikaci zprůjezdnit.
Dále jsme se přesunuli na úsek mezi Moutnice a Těšany, kam byl v předstihu odeslán jeden ze členů s jedním traktorem na monitoring situace. Zde již byla situace o něco lepší a stačilo pouze uzavřít komunikaci z obou směrů, aby bylo možno přivolanými traktory místo opět zprůjezdnit.
Po tomto zprůjezdnění se jednotka vrátila zpět na základnu, kde vše uklidila a nahlásila se zpět na KOPIS jako akceschopná.
Celý zásah trval přibližně tři hodiny.