Požár zemědělského objektu

Dne 1.11. (úterý) nás KOPIS – (krajské operační a informační středisko) vyslalo na požár zemědělského objektu. Poplach byl vyhlášen opět v dopoledních hodinách a to v 12:41. Naše jednotka se akce zúčastnila zásahu s jedním zásahovým automobilem a to CAS 32 T148 s osádkou 1+2, (řidič – Kohoutek Petr, Velitel – Tobiáš Putna, člen – Václav Husák). Družstvo vyjelo na blíže specifikované místo na katastr obce Měnín do části Jalovisko. Objekt byl hned nalezen neboť z něj vycházel dým.Jednalo se o bývalý vážní domek, který byl uzamčen. Jednotka se dostavila na místo zásahu jako první společně s CAS 20 Iveco ze stanice v Židlochovicích. Profesionální hasiči zaujmuli jako první postavení svého automobilu, po té byla přistavena v jejich blízkosti naše cisterna. Po nahlášení veliteli zásahu (HZS) jsme dostali pokyny – Připravit žebřík na kontrolu střechy a doplňovat CAS HZS. Dále se na místo dostavila jednotka z Blučiny. Po lokalizaci a likvidaci požáru byl proveden opět průzkum. Mimo jiné jsme zkontrolovali i střechu zdali nemůže prohořet či opětovně se vznítit. Průzkumem bylo zjištěno, že v objektu se náchazel odpad, převážně pneumatiky a kusy dřevěných odpadů. Po předání dílčích zpráv o zásahu VZ (HZS) byly jednotky odveleny na základny.