Požár průmyslového objektu

Dne 31.10. (pondělí) v 14:18 byl vyhlášen poplach. Z informačních sms jsme se dozvěděli, že by se mělo jednat a požár průmyslového objektu na katastru obce Šitbořice, poblíž bývalého JZD, dnes sídlo fi. Pramos a Zemax. I když se jednalo o odpolední hodinu, kdy se dalo čekat, že většina členů výjezdové jednotky bude v zaměstnání, tak i přesto se sběhl potřebný počet lidí k vyjetí obou automobilů. Opět bleskově vyjížděla CAS 32 T148 s osádkou 1+2 a nedlouho po ní DA 12 A30 s osádkou 1+6. Již když se jednotky blížily k místu události, nebyl vidět žádný podezřelý kouř ani dým. Po příjezdu na místo události jednotka byla informována o tom, že se jedná o prověřovací cvičení a velitelé dostali pokyny. Při události byl simulován požár dopravníku od (k) silu s obilovinami a zranění osoby v bezvědomí ve výšce. Na místě se nacházely i další jednotky, které byly určeny k hašení dopravníku a lokalizaci pomyslného požáru. Naše jednotka byla určena k vytvoření dopravního vedení k zásobování CAS vodou ze vzdáleného hydrantu. Někteří naši členové byli určeni k záchraně osoby ve výšce. Osoba ve výšce tvořila textilní figurýna o přibližné váze lidského těla. Zasahující hasiči tuto osobu zachránili z výšky za pomocí dýchacích přístrojů. Po splnění pokynů si jednotky poklidily věci a nastoupily k vyhodnocení zásahu. Po té byly odveleny na základny. Zásahu se zúčastnily jednotky – PS Hustopeče, JSDH Moutnice, Klobouky, Šitbořice