Živelná pohorma – Židlochovice (povodně)

31.března –13:15   vyhlášen KOPIS výjezd na živelnou pohromu do Židlochovic
                             a Vojkovic – „Povodně“
               13:22    výjezd DA Avia 30 s osádkou 1+5 ( Gargula st., Dostál Rich.,
                             Dohnálek J.ml., Oprchal Petr, Havránek V., Putna T. )
                             Jako seřadiště pro všechny povolané jednotky byla určena plocha
                             uvnitř bývalého cukrovaru v Židlochovicích. Opět se zde sjel velký
                            počet jednotek dobrovolných i profesionálních. Naše jednotka se po
                            příjezdu na místo ohlásila veliteli zásahu. Ten seznámil všechny za-
                            sahující jednotky s vzniklou situací, která od včerejška nastala.
                            Vzhledem k silně promáčené hrázi řeky Svratky začala voda prosa-
                            kovat skrze ni a to na mnoha místech, takže hrozilo její protržení.
                            Jednalo se o úsek od nového mostu v Židlochovicích směrem na No-
                            sislav. Protipovodňová komise se proto rozhodla utěsnit průsaky po-
                             mocí pytlů s pískem a vybudováním ochranných valů pomocí pytlů
                             ve tvaru písmene „U“ a ty pak následně zasypat štěrkem kvůli pe-
                             vnosti. Část jednotek byla vyčleněna na pytlování písku a naše je-
                            dnotka spolu s dalšími byla určena k utěsňování a stavění ochran-
                            ných valů.
               15:10   výjezd DA Avia Furgon s osádkou 1+2 ( Riedl Z., Žáček L.,
                            Husák Petr ), která jela pomoci stávající jednotce.
                            Po příjezdu na místo zásahu se jednotka nahlásila u svého velitele,
                            který s tím seznámil velitele zásahu. Tyto čerstvé síly umožnily pro-
                            střídání jednotky a tak mohl velitel družstva odeslat dva zasahující
                            hasiče zpět na domovskou základnu. Stávajíci jednotka pak dále po-
                            kračovala v plnění svěřeného úkolu.
              19:30    nástup všech jednotek na volné ploše bývalého cukrovaru, kde
                            proběhlo vyhodnocení záchranných prací a jednotky byly poté
                            odeslány zpět na své základny.
              20:15    návrat jednotky na základnu : úklid výzbroje a výstroje, umytí
                            ochranných prostředků, oprava dobíjení u DA Avia 30, dopl-
                            nění suché výstroje.