Požár trávy

Dne 7.6.2015 v čase 9:48 byla JSDH Moutnice povolána KOPIS JmK k požáru trávy v příkopě u cesty o

rozměrech 1x1m. Místo se nacházelo asi 2 km za obcí Moutnice směrem na Telnice.

Jednotka vyjela s oběma zásahovými vozidly v celkovém počtu 1+8. Na místo jsme se dostavili jako

první. Místo bylo prolito pomocí D proudu, rovněž probíhalo usměrňování dopravy na komunikaci. Po

provedené likvidaci naše jednotka vyčkala do příjezdu jednotky PS Židlochovice a poté se obě

jednotky vrátili zpět na své základny.

Návrat na základnu 10:30.