Odstranění klestí

Dne 15. Června 2015 byla naše jednotka na žádost starosty obce povolána k odstranění nalomeného

stromu vlivem předchozí bouře za garážemi vedle hasičské zbrojnice. Tohoto úkolu se zúčastnilo 8

členů jednotky a proto bylo zanedlouho vše hotovo. Strom byl pokácen a rozřezán a zbytek klestí bylo

narovnáno na hromadu.