Opravdu krušný den….Technická pomoc Moutnice

Hned osm objektů v Moutnicích si dne 27.7.2016 vyžádalo zásah naší jednotky. Vlivem velmi

prudkého deště došlo k zaplavení níže položených míst a rovněž kanalizace nestíhala pobrat takové

množství vody.

Nejprve byli naši hasiči povoláni v 17:10 k čerpání vody v č.p. 315. Zde došlo k proniknutí vody do

sklepních prostor odtokovým kanálem. Protože sací výška našich čerpadel nedovolovala jejich

nasazení bylo provedeno pomocí smetáků vymetení většiny vody z těchto prostor.

Při této činnosti byl nahlášena další událost operačním důstojníkem a jedno družstvo naší jednotky,

která je organizována jako dvě družstva bylo odesláno na čerpání vody k č.p. 344. Zde došlo

zatopení vjezdu do garáže a drobný vnik vody do garáže. Voda byla za pomoci čerpadla Heron a

plovoucího čerpadla odčerpána a voda z garáže vymetena.

Dále byla jednotka povolána na tyto místa:

č.p. 314 – voda v garáži, voda byla vymetena a vyčerpána z odtokového kanálku před vraty, který

nestíhal pobrat vodu.

č.p. 154 ( Sport Café & Bar) – vody zatopila boční vchod do objektu. Výška vody 70cm, zatopená

plocha 5x3m. voda odčerpána do moutnického potoka čerpadlem Heron.

č.p. 322 – Zatopená plocha v okolí domu, která hrozila vniknutím do sklepních prostor domu. Plocha

15x20m. Voda odčerpána z jímky u domu pomocí čerpadla Heron.

č.p. 299 – voda ve sklepních prostorech, plocha 11x11m. výška cca. 30 cm. Nasazeno elektrické

kalové čerpadlo a vymetání vody z prostoru.

č.p. 305 – kalové čerpadlo majitele nestíhalo odčerpávat nastupující vodu. Nasazeno čerpadlo Heron

k vyčerpání přeplněné jímky a vymetení rozlité vody zpět do této jímky.

č.p. 317 – voda ve sklepě ve výšce cca 40cm na ploše asi 7x4m . Nasazeno čerpadlo heron

k odčerpání.

Všechny zásahy byli naší jednotce oznámeny přes KOPIS Jmk nebo přímo občany zasažených objektů.

Po ústním předání jednotlivých objektů jejich majitelům se jednotka v 19:30 vrátila zpět na základnu.

20160727_173320 20160727_181525 20160727_190259