Požár stodoly – Telnice

26.října – 17:23      vyhlášen KOPIS požár stodoly v Telnici v ul. Růžová.
                              Stručný popis místa zásahu : jednalo se o hospodářské stavení
                              (stodolu), která byla postavena ve dvoře, samostatně stojící,
                              takže neohrožovala ostatní obydlené domy. Stodolu neúmysl-
                              ně zapálil neopatrný soused, když neodborně manipuloval s
                              hořákem při izolování pomocí IPY.
                17:27    výjezd T 148 s osádkou 1+3 ( Formánek Roman, Gargula Jo –
                              sef ml., Žáček Lukáš a Dostál Zdeněk )
                17:30    výjezd DA Avia 30 s osádkou 1+4 ( Putna Tobiáš, Oprchal
                              Petr, Riedl Zdeněk, Novotný Petr, Dohnálek Ctibor )
                              Po příjezdu na místo zásahu se naše výjezdová jednotka nahlásila ve-
                              liteli zásahu a plnila dané úkoly dle jeho rozkazu. 1.družstvo s CAS 32
                              rozvinulo dva bojové proudy a jalo se hasit oheň z pravé strany ob –
                              jektu. Bohužel, díky pozdnímu ohlášení požáru již nebylo takřka co
                              zachraňovat. Celá střecha byla již propadlá na půdu stodoly a doha-
                              šovali se pouze dohořívající krovy a ochlazovaly se obě štítové zdi.
                              Ty byly vzápětí na rozkaz velitele zásahu stženy, jelikož hrozily zří-
                              cením a ještě chvíli byly ochlazovány i po stržení. Druhá naše jed –
                              notka se po příjezdu na místo zásahu rovněž nahlásila veliteli, ale je-
                              jí zásah již nebyl nutný. Po úplném dohašení i posledních zbytků ho-
                              řícího materiálu ještě zasahující jednotky pomohly majiteli stavení
                              vynést, či vytlačit uskladněný a uchráněný od ohně materiál a věci,
                              které se nacházely ve stodole. Bohužel to co bylo uskladněno na pů-
                              dě bylo nenávratně zničeno.Poukončení zásahu byla naše jednotka
                              zpět na domovskou základnu. Naše jednotka ještě doplnila cisternu
                              z místního hydrantu.
                 18:40   návrat jednotek na základnu, doplnění techniky suchými hadi-
                              ceni, pověšení mokrých hadic, úklid použité výstroje.