Nedovolené pálení listí

19. října – 13:40     starosta obce vyzval velitele výjezdové jednotky k vyslání
                                  mužstva na požádání pozorných spoluobčanů, kteří nahlásili
                                  nedovolené pálení listí na hřišti v prostoru pod topoly.
                13:50        výjezd T 148 CAS 32 s osádkou 1+2 ( Kohoutek Petr, Gargula
                                  Josef ml., Havránek Václav ). Po příjezdu na místo zásahu
                                  jednotka vyhodnotila situaci a zjistila, že se jedná o zbytek
                                 dohořívajícího listí, které nezodpovědný spoluobčan ani ne-
                                 považoval za nutné kontrolovat, aby nedošlo k jeho rozšíření.
                                 Jednoduchým zásahem byl zbylý oheň zlikvidován a ukončení
                                  zásahu ´bylo oznámeno starostovi obce.
                14:30      návrat jednotky na základnu.191l